28. mars 2018 • English version

VIDEO: Gi dine våpen til Hitler (parodi på venstresiden)

I USA har venstresiden, sponset av blant annet George Soros og Barack Obama, samt Hollywood-kjendiser som George Clooney, fremprovosert en bevegelse som ifølge dem selv ønsker å “marsjere for livet”. Bevegelsen er helt falsk og økonomisk støttet av venstresiden.

Folk som har deltatt har blitt betalt og busset inn, med ferdigskrevne plakater og slagord. Skoleelever har endog blitt tvunget til å marsjere av sine lærere, noe som har ført til at de som har nektet har blitt straffet.

Og reaksjonene har ikke latt vente på seg. For hvorfor skal lovlydige mennesker gi fra seg våpnene sine fordi kriminelle og psykisk syke misbruker dem? Det blir som om en uskyldig og vanlig mann skulle kutte av seg penis i kampen mot seksuelle overgrep mot kvinner.

(Illustrasjon: Ukjent. Tekst: Frieord).

I videoen under så kan man også se at de som protesterer ikke selv vet hva de protesterer mot eller har noen kjennskap til hva slags våpentyper de ønsker forbud mot.

Det er et historisk faktum at alle diktatorer og massemordere, som Hitler, Stalin og Mao, kunne drepe alle de ønsket etter å ha avvæpnet dem. Storbritannia ønsket å avvæpne George Washington og hans armè før den amerikanske uavhengighetskrigen i 1775. Hvis Washington hadde gått med på dette ville alle de såkalte grunnlovsfedrene i USA blitt dømt som forbrytere og endt opp i galgen. Og USA slik vi kjenner det i dag ville ikke eksistert.

Byer som London, som har svært strenge våpenlover, har en høyere kriminalitetsstatistikk enn New York. I Sverige har man også svært strenge våpenlover. Allikevel blir mennesker skutt og drept på gaten omtrent ukentlig i svenske byer. Å ta fra lovlydige borgere retten til å forsvare seg selv er ikke løsningen.

De som har stått bak massedrap på barn og uskyldige i USA har hatt lange historier med psykiske problemer, rusmisbruk, samt har gått på tunge psykiatriske medisiner. De fikk i mange tilfeller tak i våpen ulovlig. Den siste skoleskytingen i USA hadde mer med politiets og myndighetenes inkompetanse å gjøre enn med de eksisterende våpenlovene. Skytteren skal selv ha ringt politiet og sagt han var ustabil og trengte hjelp. De gjorde ingenting.

Venstresiden går nå også etter grunnloven i USA som gir innbyggerne i landet retten til å forsvare seg selv og sin familie. En grunnlov som venstresiden nå ønsker endret. Det vil ikke skje uten svært store konflikter og mulig bryte opp USA i flere nasjoner. En ny borgerkrig kan i så måte ikke anses som urealistisk.

Det er lov å spørre seg hvorfor venstresiden nå ønsker å bruke totalitære metoder og ekstrem retorikk for å gjenta det som førte til holocaust under andre verdenskrig og utryddelsen av armenerne i Tyrkia, for å nevne noen historiske eksempler. Den samme inndragningen av våpen førte også til at indianerne i dag kun lever i reservat og at man kan beskue hodeskaller stablet oppå hverandre på grusomme museer i Kambodsja.

En ting man også kan tillegge i hele denne debatten er hvordan venstremedia stadig angriper hvite mennesker – spesielt menn – som de onde og skyteglade. Men faktum er at hvite står for svært lave antall sårede og døde etter skyting i USA, selv om de ennå utgjør en majoritet i landet. De fleste drapene foregår i amerikanske delstater med strenge våpenlover og som er styrt av demokrater. Og forbryterne er som oftest afroamerikanere, latinamerikanere og ulovlige innvandrere.

Vi må gi alle våpen til Hitler

Hovedstrømsmedia, TV-personligheter, Hollywood-kjendiser og venstreekstreme aktivister har kalt den sittende amerikanske presidenten Donald Trump for Hitler. For å binde overskriften inn i debatten, så kan man nå forstå venstresidens ønske om å avvæpne seg selv – til Trump, eller Hitler.

For logikk har aldri vært deres sterke side.

Les også: En stemme på Arbeiderpartiet er det samme som en stemme på Hitler

Share