13. juni 2018 • English version

Vi vil redde Norge! – Sommerføljetong på Frieord – del 1 – Direktedemokrati

Av Max Hermansen, historiker, forfatter og leder av Demokratene i Oslo

Dette er et særprogram mot islam, muslimer og sharia i Norge. Målet er å få forskjellige politiske partier, andre organisasjoner og enkeltpersoner til å samle seg om en del politisk mål for å redde Norge.

VÅRT UTGANGSPUNKT:

“Det er kun våre vestlige verdier basert på humanismen og den kristne kulturarv som skal gjelde i Norge!”

KVINNEUNDERTRYKKELSEN ER VERST!

De siste tiårenes svært omfattende migrasjon til Norge av pakistanere, somaliere, irakere, iranere, afghanere, eritreere og andre fra helt eller hovedsakelig muslimske land, har vært og er svært negativt for Norge. Hovedproblemene med dem er den kvinneundertrykkelsen, homo- og jødehatet, og så mye annen vold og undertrykkelse de har hatt med seg. Og også at mindre enn en tredjedel av dem kommer seg i jobb og blir i jobb; noe som er svært dyrt for Norge.

Fakta: Det var i 2017 hele 550 som henvendte seg til voldtektsmottaket i Oslo; igjen en kraftig økning. Også i 2017, var det 3040 rapporterte angrep på lærere i Oslo-skolen; opp fra 900 i 2015 og 1940 i 2016. Hvorfor disse store økningene, og hvorfor er det ikke masse oppmerksomhet i forhold til dette overalt i massemedia?

BLIR IKKE INTEGRERT!

Dessverre er det heller ikke slik at andre og tredje generasjons muslimske innvandrere integrerer seg inn i det norske samfunn. Tvert imot ser de ut til å bli enda mer kriminelle enn sine foreldre, og færre av dem fullfører en utdannelse og får seg jobb. De lager sterkere og sterkere parallellsamfunn hvor det er sharia med negativ sosial kontroll som gjelder fremfor norsk lov. Vi ser det så tydelig gjennom at de aller fleste andre enn muslimene, flytter fra disse områdene, dersom de har mulighet til det.

Ut fra dette vil vi derfor:

INNFØRE DIREKTEDEMOKRATI

I og med at makteliten i Norge har gitt opphold til så mange mennesker som ikke passer inn i landet vårt, uten å spørre folket om det er i orden; må vi ta fra dem deler av den makten de nå har. En innføring av direktedemokrati etter sveitsisk modell, med bindende folkeavstemninger, må også skje i Norge.

(Frieord skriver: Vi vil de neste to ukene ikke ta med hele introduksjonsteksten over her, men kun publisere selve punktene, med lenke tilbake til denne artikkelen for sammenheng).

Share