17. desember 2018 • English version

Tsjekkia vurderer å forby islam

(Foto: Hovedstaden Praha i Tsjekkia/Goodfreephotos.com).

Muslimske migranter i Europa kommer fra “en kultur av mordere og religiøst hat”.

Det var ordene da Tsjekkias daværende sosialdemokratiske president, Milos Zeman, i 2015 var hovedtaler ved en pro-europeisk og islamkritisk demonstrasjon, skriver den danske avisen Kristeligt Dagblads korrespondent fra Tsjekkia.

Islam er en offentlig registrert religion i landet, men med visse begrensninger. 

Det betyr at muslimer, som de kan i Norge, ikke får starte skoler eller avholde religiøse seremonier i det offentlige rom.

Islams herjinger og ødeleggelser i Europa de siste tårene har nå ført til at det tsjekkiske parlamentet skal debattere om islam fremdeles skal få være en anerkjent og offentlig registrert religion. 

Det er det nasjonalkonservative og EU-kritiske partiet, Frihet og Direkte Demokrati, som står bak initiativet om å diskutere islams lovlige eksistens i landet. Partiet fikk over 10 prosent av stemmene ved valget til det tsjekkiske parlamentets underhus i 2017.

“Vi har foreslått at alle ideologier som fremmer hat og vold skal forbys. En av disse ideologiene heter islam. Og så finnes fascisme og nazisme”, sier Jiri Kobza, som er parlamentsmedlem for partiet, til avisen.

Kobza forklarer at han og partiet ikke kun definerer islam som en religion, men også som en ideologi. Derfor mener partiet at man kan og bør forby islam.

“Hvis noen oppfordrer til at man skal drepe vantro og jøder, så er det ikke en fredens religion. Muslimene kommer ikke til å integrere seg. Selv hijab-kledselen har en politisk beskjed med seg og den er at vi ikke vil integrere oss. Dere skal akseptere oss som vi er. Det er ikke migrasjon, det er kolonisering”, understreker Jiri Kobza og avviser at tsjekkerne er et folkeslag med rasister og fremmedhatere.

“Vi har 530.000 lovlige migranter som bor i landet vårt, og dem har vi ingen problemer med og peker blant annet på at innvandringen til landet har kommet i bølger, blant annet fra det tidligere Jugoslavia. Det er muslimene som er et problem for tsjekkerne”, sier Kobza.

“Vi kan jo peke på at enkelte gulfstater finansierer islamisering, finansierer moskeer, imamer, islamsk litteratur og får adgang til skolevesenet, hvor de styrker islamiseringen blant skolebarn og øker sin innflytelse i samfunnet”, avslutter Kobza.

Den politiske og ideologiske voldssekten som er islam har allerede møtt stor motgang i andre tidligere Sovjetkontrollerte land som Ungarn, Polen, Slovakia og Slovenia. I tillegg har partiledere fra andre nasjonalkonservative og kristne partier i Vest-Europa kommet med skarpe uttalelser mot den rasismen og hatet som islam har brakt med seg inn i Europa.

I Tsjekkias naboland, Slovakia, har myndighetene satt igang tiltak som skal sørge for at islam og muslimer ikke skal få fotfeste i landet med sin kalifat-inspirerte bosettingspolitikk, slik de har fått til i blant annet England, Nederland, Tyskland, Frankrike og Sverige. Et av tiltakene er at man nå behøver minst 50.000 registrerte medlemmer av en religion for å bli anerkjent. Med ca. 5.000 muslimer i landet, så vil dette være en umulighet så lenge har stoppet all masseinnvandring fra muslimske land.

VISEGRAD-LANDENE: Polen, Tsjekkia, Slovakia og Ungarn har valgt å samarbeide for felles interesser, deriblant å holde EUs migrasjonspress på god avstand. (Foto: Wikimedia).

Tsjekkias holdning er som nevnt utbredt i de fleste av sentral- og østeuropeiske nasjonene. Polen, som er ledet av det nasjonalkonservative Lov- og Rettferdighetspartiet er heller ikke spesielt glade for islam. Det er det flere grunner til sier, Søren Riishøj, som er lektor emeritus ved universitetet i København, med Øst-Europa som spesialfelt og som følger den politiske situasjonen i regionen på nært hold:

“Motstanden har dype historiske og kulturelle aspekter. Landene i øst er nye stater, som beskytter sin nasjonale identitet. Og de har svært dårlige erfaringer med multietniske samfunn – spesielt fra mellomkrigstiden. Polen hadde det med ukrainere og jøder, Tsjekkia hadde det med sudetertyskere. Og så er det generelt dårlig erfaring med integrasjonen av romfolk, sier professoren til Kristeligt Dagblad.

Det er også historiske grunner til det er motstand mot islam i denne delen av Europa. Bulgaria var underlagt det osmanske imperiet i rundt 500 år, frem til de fikk sin frihet i 1908, Romania løsrev seg i 1878, og hele det tidligere Jugoslavia var underlagt i mange år.

I Ungarn preges historien om at store deler av landet var under osmanernes brutale styre i over 150 år, frem til 1699. Landets leder, Viktor Orban, er som sine tsjekkiske kolleger begeistret for islam.

“De vesteuropeiske forsøk på å gjøre Europa til et multikulturelt samfunn gjør at vi spør oss selv; hvorfor skulle vi innføre en politikk som i all hovedsak har feilet i Vest-Europa. Vi bare ser oss rundt og hva som skjer i Vest-Europa. Hva konsekvensene er. Og så lærer vi av det, uttalte Orbans talsmann, Zoltan Kovack, for to år siden i et intervju med Kristeligt Dagblad. 

EU har imidlertid ikke sett med blide øyne på at de tidligere sovjetiske satelitt-statene, som så langt har unngått islamske terrorangrep, ghettofisering og skyhøy kriminalitet, nå ikke ønsker å bli kolonisert på nytt av islam gjennom EUs migrasjonspolitikk. 

EU-kommisjonen har sågar truet Polen, Ungarn, Tsjekkia, Slovakia og Slovenia med økonomiske sanksjoner om de ikke åpner grensene sine for EUs kvotesystem for migranter. Dette har man så langt klart å stå imot ved å stemme for hverandre og legge ned veto, slik at EU ikke har hatt en majoritet for å innføre disse straffesanksjonene. 

Kilde: Den Korte Avis

Share