25. november 2017

Til alle politiske partier

Pengevesenet, den viktigste institusjonen vi alle lever under, er overlatt til bankvesenet. Alt av penger kommer i omløp som utlån og med pantheftelse av verdiene i landet. Det kreves renter på utlånene, og dermed blir gjelden ubetalelig. Det oppstår et gjelds-overheng som til å begynne med bare består av rentekravene. Efter dette samles mye av pengemassen i fond. Disse låner pengene ut på ny for selv å tjene renter. Mye av pengesirkulasjonen er da lånt ut to ganger og med nye rentekrav på toppen. Gjeldsoverhenget blir dermed kolossalt.

Av dette følger konkurser, tap av eiendom, nedleggelser og fusjoner. Det blir arbeidsløshet og fattigdom, og det blir konsentrasjon av eiendom på stadig færre hender. Folk og land plyndres.

Den metode man har til å øke pengemassen for reduksjon av konkurstallene, er å klargjøre stadig flere panteobjekter for større utlånsmengde.

Men når pantemulighetene svikter, forsvinner pengene inn i bankvesenet som gjeldsbetalinger. Da blir bare gjeldsoverhenget stående tilbake, den økonomiske aktivitet opphører og det blir kaos og død.

  1. Kjenner partiet noen alternativ måte til å utvide pengemassen på?
  2. Har partiet noen tanker om lokale selvhjelps-grupper?
  3. Har man noen ideer om et alternativt pengevesen som ikke skaper gjeld?

Lektor Phil

Fra redaksjonen: Vi tar gjerne i mot og publiserer svar fra på spørsmålene over, fra alle partier.

Tidligere innlegg:

Krig, penger og fred
Selvstyrets og demokratiets økonomiske realiteter

Teksten ovenfor er sendt inn fra en leser/bidragsyter. Meninger og innhold tilhører denne og representerer ikke nødvendig de som er ansvarlige for nettsiden. Ønsker du å skrive et innlegg selv, så klikk her

Share