Tagged: Audun Lysbakken

Demokrati er aldri bortkastet tid

Av Ellen Due Brynjulfsen, partileder Selvstendighetspartiet SVs Audun Lysbakken sa fra Stortingets talerstol at det var “bortkastet tid” å ha en demokratisk debatt om FNs migrasjonsavtale. Så sent som i november visste kun 15% av Norges befolkning i det hele tatt at det eksisterte noen slik avtale, og allerede dette var tydeligvis for...