2. desember 2018 • English version

Sykepleiere tar selvforsvarskurs og planlegger fluktruter fra sykehusene

DarkoStojanovic / Pixabay

 

SVERIGE. Muslimer og innvandrere fra fremmedkulturelle land skaper så stor uro og utrygghet blant svenske sykepleiere at det nå tas drastiske tiltak for å sørge for at de ansatte kan forsvare seg og flykte fra sykehuset når de blir angrepet på jobb.

I Sverige har man de siste årene opplevd at legevakten og akuttmottakene har blitt svermet av titalls muslimske innbyggere hvis et familie- eller gjengmedlem har blitt skutt eller knivstukket. De krever å være tilstede for sitt medlem eller ønsker å ta livet av den personene som sto bak drapsforsøket og også blir behandlet på det samme sykehuset.

Les også: Sykehus i Sverige må låse dører og innfører kameraovervåking

 

Ikke sjelden har store bevæpnede politistyrker måtte tilkalles for å opprettholde orden og sørge for beskyttelse av sykepleiere og leger, som blir utsatt for drapstrusler og vold. Mange av de ansatte skjuler nå navneskiltene sine og lever på hemmelige adresser. En undersøkelse gjort av Brottsförebyggande rådet viser at over 50 prosent av de ansatte blitt utsatt for trusler eller vold fra pasienter eller disses nærmeste. Disse truslene kan innebære direkte drapstrusler mot de ansatte og deres familier, eller trusler om å voldta de ansatte, deres foreldre eller barn. De ansatte bærer allerede personlige alarmer.

Nå kommer nyheter ut fra svenske sykehus at sykepleiere får tilbud om å trene selvforsvar og at antallet vakter og sikkerhetsregler økes for de besøkende. Det er personalet selv som har startet kursene i selvforsvar, skriver SVT

 – Vi tar imot påvirkede personer, folk er stresset og det kan være lang ventetid. Jeg har kolleger som har blitt utsatt for strupetak eller har blitt slått, sier Andrea Berg, som er sykepleier på akutten i Kalmar.

Les også: Hundrevis av voldsepisoder ved sykehus i Malmø

Andrea Berg ligger bak initiativet å dra i gang en utdannelse i selvforsvar. Årsaken er at hun opplever stadig flere trusler og vold på jobben, men også ute i samfunnet.

– Som kvinne er man betydelig mer utsatt, sier hun.

Og det er ikke bare selvforsvar, flere vakter og strengere regler på sykehusene som skal trygge sykepleierne, legene og de ansatte. Nå forteller SVT at man i byen Växjö vil lage fluktruter for de ansatte inne på akuttmottaket. Nyheten har skapt oppsikt i internasjonale medier.

Les også: 60 personer inntok akuttmottak – spyttet på og truet ansatte på sykehuset

Ifølge SVT har “trusler og vold mot syke- og omsorgspersonell økt over hele landet”. På sentralmottaket i Växjö har man tidligere hatt vektere, men nå vil man ta i bruk flere tiltak for å trygge sikkerheten for personalet og dette inkluderer søknader om å bygge fluktveier på sykehuset.

Les også: Kriminelle gjenger skyter hverandre – politiet må sperre av sykehus

Magdalene Gustafsson er avdelingssjef på akuttmottaket i byen og ifølge henne er det ikke uvanlig med truende og voldelige situasjoner:

 – Vi ser det forekommer. jeg har ingen tall på hvor ofte, men jeg kan si at det sikkert er hver ukt som trussel – og voldsituasjoner oppstår.

Ifølge det svenske statistikkbyrået SCB, så har 12 prosent av de som arbeider innen omsorgen opplevd trusler eller vold på arbeidsplassen. Gustafsson har jobbet på klinikken i 12 år og siden den tid sett en tydelig økning når det gjelder trusler og vold.

– Da jeg begynte opplevde jeg ikke at det var et så stort problem som det er i dag.

Noen av tiltakene vil være å få flere dører på mottaksrommene og endre på hvor det medisinske utstyret står, slik at man kan rømme i tilfelle de flerkulturelle pasientene skulle ønske å drepe eller skade sykepleierne og legene.

Samme utvikling i Europa

Det er ikke bare i Sverige at ansatte ved sykehus nå opplever en truende og voldelig hverdag i det nye flerkulturelle samfunnet. I Spania opplevde nylig en kvinnelig lege i byen Linares å bli slått i ansiktet av en pakistansk mann, da “han ikke ønsket å bli behandlet av en kvinnelig lege”.

Den muslimske mannen forklarte volden og slaget med at “hans religion forbød ham å bli behandlet av kvinner”. 

Pakistaneren oppholder seg ulovlig i landet og hadde kommet fra Italia. Han har blitt siktet for overfallet på den kvinnelige legen og aktor ønsker en dom på fem måneders fengsel, besøksforbud og bot på 600 euro. Han har imidlertid blitt sluppet løs av politiet i påvente av dom.  

Les også: Lege på tysk sykehus forteller om kaos, trusler og vold

Relatert:

Share