19. desember 2018 • English version

Rasisme enkelt forklart

(Foto: Flickr).

Hva er egentlig rasisme? Hva er fremmedfrykt? Hva er diskriminering? 

I dag brukes begrepene helt uten hemninger og kontekst. Marxistene, sosialistene og globalistene har innført dem for å kontrollere det offentlige ordskiftet og paralysere både enkeltmennesker og den offentlige debatten. Det er egentlig et av de største bedrageriene og svindlene i moderne historie og har påført våre samfunn stor skade.

At folk ønsker å leve i fred og harmoni – aller helst med og rundt sine egne – har eksistert siden mennesket først så dagens lys. Det er naturlig. Det er genetisk betinget. 

Enkelt forklart er det når man opplever at to ulike etnisiteter, religioner, kulturer eller andre klare distinkte folkelige bakgrunner kjemper om det samme området.

I Norge har vi i lang tid kjempet mot svenskene og danskene. I USA har det vært nord- mot sørstatene. I Asia har det vært Kina mot Japan. I resten av verden har det eksistert titusenvis av mindre og større konflikter mellom alt fra stammer, nasjoner til fyrstedømmer og religioner. 

Skilt på restaurant i Kina. 

Folk som er like holder sammen. Sånn er vi skrudd sammen fra naturens side. Du liker han som ser ut som deg, hører på samme musikk som deg og har de samme interessene som deg. Tilhørighet heter det. Fellesskap. Samhold. Det stikker selvfølgelig mye dypere enn overflatiske ting som musikk og hobbyer.

Når man vokser opp og får barn blir mange veldig opptatte av nettopp av trygghet, sosialt samhold og nærmiljø. I Vesten har dette ført til “hvit flukt” fra det multikulturelle samfunnet som i all hovedsak befinner seg i storbyene. Folk ønsker rett og slett å være rundt folk som deler de samme verdiene, den samme kulturen og det samme lynnet. Det gir trygghet og forutsigbarhet. Man kan stole på de rundt seg og bygge for fremtiden.

FLYTTER FRA MULTIKULTUR: I Vesten flytter voksne mennesker som stifter familie ut fra de multikulturelle områdene og til etnokulturelle områder, der man kan føle seg trygge og ha samhold med naboer i nærmiljøet og på skolene. (Foto: Pexels).

Det er også naturlig for mennesket å ekspandere, bosette seg og befolke de områdene man befinner seg i. Noen ganger ønsker man mer og da kommer man ofte i konflikt med andre mennesker. Dette skaper krig og konflikter som har tatt mange menneskeliv. Den beste medisinen mot dette er nasjonalstater og klare grenser. 

Problemet som har oppstått er når marxistene, sosialistene og globalistene har satt seg som mål å gjøre hele verden til en eneste stor brun masse uten grenser, uten unik kultur, uten unike språk eller egenart. Det skal være McDonalds og kebab i alle land, og ingen urbefolkning skal kunne beholde sin etniske eller kulturelle identitet. Dette er visst den beste løsningen tenker de etter å ha lest seg opp på kommunistisk litteratur på skoler og universiteter. Dette er dessverre ikke forankret i realiteten og skadene disse menneskene har påført verden er enorme. Hundrevis av millioner av mennesker har mistet livet og ytterligere hundrevis av millioner har blitt berørt og fått ubotelige sår på både kropp og sjel.

Multikultur og multietniske samfunn fungerer ikke. Når man putter afrikanske mennesker i Europa, europeere i Afrika, asiatere i Australia osv, så blir det konflikter. Mennesker segregerer seg naturlig og det finnes svært lite av denne multikulturelle utopien noe sted. Og den som finnes forsvinner så fort ressursene og statens kontroll over rettssamfunnet forsvinner. 

REALITETEN: Dette er et etnisk kart over den amerikanske byen Detroit. De blå prikkene er afroamerikanere og de røde prikkene er hvite mennesker. Slik har innbyggerne frivillig bosatt seg over et halvt århundre. Det viser svært tydelig at multikultur er et totalt feilet eksperiment og bør avvikles av vestlige myndigheter og intelligensia. (Bilde: Wikipedia).

Det finnes altså ingen “rasisme” eller “fremmedfrykt”. Dette er bare skjellsord og hypnose fra marxistene, sosialistene og globalistene. Å diskriminere (positivt) på bakgrunn av rase, kultur og religion er naturlig. Det er sunt. Det gjør at du og dine overlever, og at dine gener og ditt livssyn eksisterer også i morgen. Og dagen etter der igjen.

IKKE RASISME: Å ønske å bo sammen med sine egne er naturlig og trygt. Alle flerkulturelle boligstrøk og byer har en betydelig høyere kriminalitet og mangel på samhold blant innbyggerne enn de hvor innbyggerne i all hovedsak har lik etnisk og kulturell bakgrunn. Å ønske fred og trygghet er ikke rasisme mot andre folkeslag, det er positiv diskriminering. (Foto: Wikipedia).

Man diskriminerer jo ellers i hele livet sitt. Man velger kjærester, man velger skoler, man velger biler, man velger hjem, man velger klær, mat og venner. Det betyr ikke at man “hater” alt man ikke har valgt. Å ikke ønske å bo ved siden av en person fra en annen kultur og religion er i så måte ikke rasisme, men helt naturlig fra naturens og menneskets evolusjonistiske side. 

Å presse ulike etnisiteter, kulturer og religioner inn på et begrenset område derimot, det er en tidsinnstilt bombe som bare venter på å gå av. Det starter ett kappløp om hvilken av disse som vil bli i overtall folkemessig og karre til seg dominanse og makt over de andre gruppene. Dette er historie 101, som det heter. Vi har mange bøker på biblioteket som kan lære oss dette. Det ville vært lurt av oss å ta til oss denne kunnskapen før vi repeterer historien og ødelegger våre samfunn på nytt. 

Folk flest er mest lykkelige hvis de er rundt sine egne, rundt sin egen kultur og religion. Der de føler seg hjemme og trygge. Der de kan planlegge sin egen og sine barns fremtid. I dagens Norge er ikke dette noe man kan ta for gitt lenger. 

MISTRO OG ULYKKELIGHET: Flerkulturelle områder opplever mistro mot myndigheter og sine medborgere. Det kappes om ressurser og makt. Kriminaliteten skyter i været og samholdet er helt fraværende. Dette har skapt såkalt “hvit flukt” fra disse områdene. Det beste for afroamerikanerne ville være å returnere til Afrika. (Foto: Flickr).

Men marxistene, sosialistene og globalistene har altså lurt Vesten til å akseptere og promotere noe helt unaturlig. Og bruker ord og hypnose til å stoppe all motstand og debatt. Det er faktisk kriminelt og vil i ytterste konsekvens føre til folkemord. Tall fra SSB viser at dette allerede har startet i Norge, da etniske nordmenn vil være i mindretall i Oslo før midten av dette århundret. Og i hele landet lenge før vi ser år 2100.

Å være nasjonalist og ønske å bo i et homogent samfunn er med andre ord naturlig og sunt sett fra et historisk og evolusjonært perspektiv. Det holder å se til Sverige og Frankrike i disse dager for å få et lite innblikk i hvordan tidligere sunne og trygge samfunn nå har enorme problemer og står på kanten av en borgerkrig.

La oss ta tilbake våre byer og våre land.

HAT MOT HVITE: De hvite i Sør-Afrika opplever nå at de mørkhudede truer dem åpenlyst med drap av både kvinner, barn og husdyr. Tusenvis har allerede blitt myrdet på de mest bestialske måter kun fordi de er hvite. Dette er et godt bevis på at hvite og mørke mennesker ikke kan bo sammen i fred over lenger tid. 
Share