27. april 2017

Norge. Født 1814 – Død 2100 – hvil i fred

Det begynner å bli vanskelig å skulle forklare eller informere om hva som faktisk skjer. Det virker som om nordmenn generelt bare trekker på skuldrene når informasjon som egentlig burde slå ned som en atombombe blir presentert for dem.

“Hei, fikk du med deg at bensinprisen gikk opp i dag. Ja, helt for jævlig! Og hørte du forresten at etniske nordmenn vil være i minoritet innen dette århundret er over? Sier du det? Jaja, da er jeg død allikevel. Men husk firmafesten på lørdag!”

Omtrent der ligger reaksjonen.

Les også: Sviket mot det norske folket – hvordan masseinnvandringen har forandre Norge for alltid

Her er overskriftene fra utvalgte medier de siste ukene:

“1 av 3 personer i 30-årene har nå innvandrerbakgrunn. I Oslo er det betydelig høyere” – Side3.no.

“Studie: Integrering i feil retning i Norge”.

“Oppsiktsvekkende rapport om innvandrere i Norge”.

“Disse tallene får FrP til å slå innvandringsalarm”.

“Rekordmange flytter til Akershus”.

Fra side3.no:

– Den høye innvandringen har ført til en kraftig økning i andelen med innvandrerbakgrunn i yngre alderstrinn. Ved inngangen til 2016 var andelen høyest for aldersgruppen 30 –34 år, med 31 pst., mens den ti år tidligere var 12 pst. For Oslo var andelen med innvandrerbakgrunn for denne aldersgruppen kommet opp i 43 pst. ved inngangen til 2016, skriver regjeringen i rapporten.

Til sammenligning er andelen over alle alderstrinn i underkant av 17 prosent.

– Nettoinnvandring anslås å falle fra EU-landene i Sentral- og Øst-Europa. Det siste skyldes at inntektsnivået sammenliknet med Norge ventes å  øke, samtidig som befolkningen i disse landene avtar på grunn av av lave fødselstall og utvandring. Nettoinnvandringen til Norge fra resten av verden anslås derimot å holde seg høy gjennom hele fremskrivingsperioden. (Sitat slutt).

Les mer: Avslørt: Norge trengte ikke arbeidsinnvandringen på 60- og 70-tallet

Les mer: Flyktninger med opphold har fått 45.000 familiemedlemmer til Norge

Det informeres om at Norge får en befolkningsvekst hvert år på ca. 25.000 personer. De aller fleste vil være ikke-vestlige innvandrere.

Og her kommer atombomben.

Fra side3.no:

– Fremskrivingene gir en sterk vekst i befolkningen med innvandrerbakgrunn, som i hovedalternativet er anslått å øke fra 850 000 personer ved utgangen av 2015 til vel 2 millioner i 2050 og vel 3 millioner i år 2100, se figur 3.8B. Regnet som andel av befolkningen tilsvarer dette en økning til litt over 30 pst. i 2050 og 36 pst. i 2100.

Øker innvandringen derimot til 35.000 per år, antas det at befolkningen med innvandrerbakgrunn i Norge vil kunne være på 40 prosent i 2050. (Sitat slutt).

Merket du den?

BRUTAL SANNHET: Grafene viser hvordan ikke-vestlig innvandring er den klart største og vedvarende innvandringen til Norge. Utviklingen vil til slutt føre til at etniske nordmenn kommer i minoritet innen dette århundret. (Foto: Regjeringen).

Les mer: Finansavisen: Norge drukner økonomisk av innvandringen

Les mer: 20.000 utlendinger mottar norsk trygd uten noen gang å ha vært registrert bosatt i Norge

SSB (Og Aftenposten) + mørklegging = sant

Det alltid politisk korrekte SSB, med Aftenposten som megafon, velger imidlertid å snu det hele på hodet og kan informere sine stakkars lesere om at “Innvandringen synker raskere enn antatt”.

Dette er imidlertid en selektiv omgang med sannheten som best. En grov løgn som verst. Og det får SSB og Aftenposten oppleve i kommentarfeltet, der brukeren Lars E. Hansen kommenterer saken:

Fra Aftenpostens kommentarfelt:

At arbeidsinnvandrere fra Europa vender hjem når tidene blir dårligere her og bedre i hjemlandene, er som forutsett. Den ikke-vestlige innvandringen holder seg relativt stabil, og upåvirket av konjunkturene. Antall asylsøkere havnet på ca 3.500 (kilde: UDI) i fjor, etter innstramninger i asylpolitikken. Men Antall familiegjenforeninger endte på 15.000, samt at vi mottok 2-3.000 kvoteflyktninger. Det var Ap (som får 80% av stemmene til muslimer i Norge, kilde: SSB) som sperret for innstramninger i familiegjenforeningsreglene og som fikk trumpet igjennom kvoten på 8.000 syrere.

Innvandringstallene er interessante. Men enda mer spennende er de tallene som ikke fremgår: Nemlig hvor raskt den ikke-vestlige befolkningen vokser sammenlignet med den norske. I 2060 vil vi i følge SSB (middel- og høyalternativ) være et sted mellom 7 og 8,8 mill mennesker i Norge. Men med fruktbarhetstall på 1,7 for kvinner (rundt 1,5 for opprinnelig norske), kan man regne ut at den norske befolkningen synker fra ca 4 mill til rundt 3,2 mill i 2060. Hvem er da de andre, når bare 1,7 mill vil være innvandrere i 2060 (i følge SSB)? Romvesener?

Nei, det er her det politisk korrekte SSB gjør sin manøver: Innvandrerne blir akkumulert i den post som kalles “Resten av befolkningen”, når de ikke er født i Norge av to innvandrerforeldre (hvis alle fire besteforeldre er født i utlandet). Det er med andre ord stor sjanse for muslimsk flertall i Norge allerede i 2060. Brochman-utvalgets eminente medlem Toje ser også at de vil komme i flertall (han har betydelig utdanning i statistikk).

Hvordan skjer det?

1) En ikke-vestlig innvandrer blir til 1,6 gjennom familiegjenforening.

2) Rundt halvparten henter ektefelle fra hjemlandet.

3) De føder 2,5-4 barn per kvinne. Men de trenger strengt tatt ikke føde mer en knapt 1,2 barn per kvinne for å gå forbi den norske befolkningen.

4) De har vesentlig kortere generasjonsintervaller.

5) Det kommer en betydelig strøm av ikke-vestlige hvert år, gjennom kvoter, asyl og familiegjenforening.

Derfor: Reis til Australia, New Zealand, Canada eller eventuelt Finland eller Island før det står horder av europeere i kø for å få opphold der. En million tyskere har allerede emigrert (kilde: Der Spiegel). (Sitat slutt).

Les mer: Nav-rapport: Masseinnvandringen skader Norge

Les mer: Norges politiske og folkelige selvmord

Terje Jensås skriver følgende:

“Nettoinnvandringen til Norge ble kraftig redusert i fjor. Nedgangen er særlig tydelig for europeiske innvandrere.”

Bekymringen for svært mange er innvandringen fra MENA-landene. I alt 15.580 personer fikk innvilget opphold i Norge gjennom familiegjenforening i fjor, viser tall fra Utlendingsdirektoratet. Da hjelper det lite at SSB driver krumspring med tall og opphavsland:

“Den faktiske nettoinnvandringen teller 11 600 personer færre enn hva vi fremskrev i vårt hovedalternativ.”

Det var en netto innvandring på 26 000 i fjor. Det er like mange som bor i Hamar, det! (Sitat slutt).

Les også: Nesten 100.000 innvandrere i Akershus – doblet på 10 år

Les også: SSB: Afrikanere jobber i svært liten grad og stemmer Arbeiderpartiet

Kenneth Sandberg skriver:

“Nedgangen er særlig tydelig for europeiske innvandrere”, skriver SSB. Utsagnet impliserer at det er en nedgang også for ikke-vestlige innvandrere, hvilket er en løgn, eller falsk nyhet om du vil. SSBs egne tall viser en økning i ikke-vestlig nettoinnvandring på hele 30 % fra 2015 til 2016. I fjor var ikke-vestlig nettoinnvandring på 26498 personer, som altså er høyere enn den totale netto-innvandringen på 26000 som SSB heller velger å presentere i dette innlegget.

Det er heldigvis noen som tar seg bryet med å opplyse allmennheten om de fakta som SSB/Aftenposten helst utelater: https://www.document.no/2017/04/25/rekordartet-ikke-vestlig-innvandring-i-2016/ (Sitat slutt).

Les også: Sjokkavsløring fra Finansavisen: Asylsøkerne i 2015 vil koste norske skattebetalere 300 milliarder kroner

Les også: Norge bruker milliarder på velferdsmigranter – eldre og syke sulter ihjel på norske sykehus

Bryr vi oss?

Så fakta er der. Tallene er der. Grafene og statistikken er der. Og er man ennå ikke overbevist så kan man ta seg en tur på Grønland, Tøyen, Romsås eller andre deler av Oslo som allerede er minoritetsområder for etniske nordmenn.

Løsningen fra våre politikere? Bygg ut mer boliger. Bygg i høyden. Ta fra marka. Mer, mer, mer. Husk det kommer 25.000 nye mennesker neste år. Og året etter der. Og året etter der igjen. Bygg ut tunneler, broer, t-baner, bydeler, flyplasser. Ekspander og multipliser. Målet er å gjøre Oslo og Norge til et utopisk fremtidsparadis, men det vil ende opp med en gedigen ødemark, med mil etter mil med blokker og veier, hvor livskvaliteten og samfunnslimet har forsvunnet over horisonten for aldri å komme tilbake igjen.

Så hva gjør vi? Å trykke på bremsen hadde vært en god ide. Å velge politikere som har vårt land og vårt folk sine interesser som hovedfokus hadde vært en annen. Spørsmålet er bare om dagens nordmann orker å bry seg der han/hun ser på TV, spiser taco og gleder seg til firmafesten på lørdag.

Les også: Masseinnvandringens mange konsekvenser – høy luftforurensing

Les også: Vil stoppe innvandringen for miljøet sin skyld

Les også: Befolkningsøkning er bakgrunnen til den globale oppvarmingen

Med føttene plassert i storbyen og med et hjerte for livets glade sider.

Share