17. februar 2015

Nordmann kastes ut av Norge idag

Av Magnus Kristiansen

At titusenvis av papirløse asylsøkere kommer til Norge hvert år fra Afrika og Midtøsten og får opphold, samt alle boutgifter dekket, er noe vi har blitt vant til etterhvert.

Derimot er det ikke så enkelt hvis du faktisk er født i landet og har norsk familie – ja endog har norsk personnummer. Det holder ikke for å få opphold, ifølge UDI. Forvirret? Ja, det er vi også.

Ifølge Midsiden.no så skal det hele ha startet i januar 1992, når Steffen Riley ble født i Bergen av amerikanske foreldre.

HJELPER FAREN: Steffen Riley har hjulpet faren sin på fiskebåt når han har vært i Norge. (Foto: Facebook).

HJELPER FAREN: Steffen Riley har hjulpet faren sin på fiskebåt når han har vært i Norge. (Foto: Facebook).

Etter en skilsmisse når Steffen var to år gammel, tok hans mor ham med til sitt hjemland, USA. Men Steffen kom ofte tilbake til Norge for å besøke sin far. Han gikk også hele 2. klasse på Søre Øyane barneskule i Os, når han var åtte år gammel. I tillegg tilbrakte Steffen hver eneste sommer i Norge med familie og venner.

Bakgrunn

Bestemoren, Sara Olina Riley, flyttet til USA som ung jente og fikk to barn, en av dem Steffens far, før hun flyttet tilbake til Norge på begynnelsen av 70-tallet.

Faren til Steffen har bodd i Norge siden han var tre år gammel og jobber som fisker. Han har imidlertid aldri fått norsk statsborgerskap.

Tilbake i USA har moren til Steffen imidlertid fått seg ny ektemann, solgt sitt hjem og flyttet fra Steffens hjemsted i Denver, Indiana til Seattle og har ikke plass til ham i huset mer.

Så Steffen valgte å komme “hjem” til Norge, hvor han har både pappa og bestemor. Men så lett skal det ikke være å oppholde seg i landet man er født og har slekt i.

UTSIKT: Denne utsikten er det siste Steffen Riley så på flyet vekk fra sin hjemplass. (Foto:

OS I HORDALAND: Født, døpt og gått på skole. Nå må Steffen forlate Os på grunn av UDI sitt reglement. (Foto: Snipview.com).

Fra Midtsiden.no:

Steffen har søkt om førstegangs opphaldsløyve på bakrunn av familiegjenforening. UDI skriv at han ikkje er av den personkrets som kan søkja frå Noreg (må søkja før han kjem til Noreg), men at det er gjort unntak grunna lang saksbehandlingstid.

For å få medhald må søkjar visa at han utan opphaldsløyve blir verande igjen i heimlandet sitt utan foreldre eller søsken som er over 18 år og gift. Sidan mora framleis bur i USA (Steffen har også ei 20 år gamal halvsøster), innfrir han ikkje dette.

Det blir også poengtert at Steffen skriv at han bur hos bestemora, noko han gjer mens faren er på fiske. Det er eit vilkår at han skal vera ein del av faren sitt hushald. Faren bur rundt 200 meter frå bestemora, men ligg i skrivande stund vest for Irland med båt. Dette ser gjerne ut som ein uheldig glipp ved utfylling av søknaden, kva hus Steffen et frukosten sin i frå veke til veke kan neppe ha mykje å bety for verken han eller UDI.

Sjølv om desse vilkåra ikkje er oppfylt, kan UDI likevel gje Steffen opphaldsløyve, dersom det viser seg at søkjar har sterk tilknytning til Noreg.

Og det er kanskje her det mest overraskande avslaget kjem:

Verken feriane kvar sommar og annakvar jul, eller det året han gjekk i 2. klasse (noko UDI «bemerker» var ulovleg opphald) blir vektlagt.

«Dette er visumfrie besøk. Visumfrie besøk legges ikke vekt på når man vurderer tilknytning til Norge» skriv UDI i avslaget.

«Søkeren har ingen særlig tilknytning til Norge, og det foreligger heller ikke sterke menneskelige hensyn som taler for å gjøre unntak fra de alminnelige vilkårene for tillatelse» konkluderer UDI. (Sitat slutt).

D

FACEBOOK-MELDING: Denne meldingen la Steffen ut igår på sin Facebook-konto. Idag satte han seg på flyet til et land han ikke har noe hjem i. (Foto: Facebook).

Har satt advokat på saken

Avisen Midtsiden har latt en advokat se på saken og familien har nå bestemt seg for å bruke denne advokaten for å få hjelp. Saken ble opprinnelig skrevet den 5. februar, 12 dager før Steffen Riley måtte forlate Norge.

Idag er dagen kommet og ingen oppdatering om hans situasjon har kommet i avisen ennå. Det betyr at Steffen i skrivende stund mest sannsynlig befinner seg i et fly et sted over atlanteren, på vei tilbake til et land hvor han ikke har et sted å bo og vekk fra sin far og bestemor i Norge. Les en mer inngående og detaljert beskrivelse av saken på de to lenkene øverst på denne siden.

Samtidig på Gardermoen…

VELKOMMEN TIL NORGE: Mens nordmenn, født i Norge, blir sendt ut av landet, ankommet titusenvis av lykkejegere og asylsøkere fra Afrika og Midtøsten hvert år. Og får bli. (Illustrasjonsbilde)

VELKOMMEN TIL NORGE: Mens nordmenn som er født i Norge, blir sendt ut av landet, ankommer titusenvis av lykkejegere og asylsøkere fra Afrika og Midtøsten hvert år. Og får bli. (Illustrasjonsbilde)

Heia Norge!

Med føttene plassert i storbyen og med et hjerte for livets glade sider.

Share