9. januar 2019 • English version

Nok en stor innvandringsløgn avslørt

Irish Defence Forces from Ireland - LE Eithne Operations 28 June 2015

Arbeidskraft, kompetanse, utdannelse, hender i omsorg, pensjoner og velferd. Alt dette skulle fås til og reddes gjennom innvandringen. De nyankomne fra det fjerne Østen skulle gjøre jobbene vi ikke ville gjøre lenger. De skulle fylle alle de ledige stillingene. De skulle redde pensjonene våre. De skulle redde velferden vår.

Løgner, løgner og flere løgner.

Nå kommer nyheten/atombomben fra Sverige som (igjen) avslører at politikerne har løyet og lurt oss i flere tiår, siden de åpnet våre grenser for fjernkulturelle mennesker fra Midtøsten og Afrika. De betydelig færre innvandrerne som kom fra Sverige, Tyskland, Polen og USA, tok jobbene som måtte tas. Ingeniører, arkitekter, leger, sykepleiere, bygningsarbeidere og lærere. De integrerte seg og barna deres ble norske.

De innvandrerne som kom fra ikke-vestlige land tok jobbene som ikke krevde utdanning eller høy kompetanse. Drosje- og bussjåfør, gatekjøkken, renhold, post- og lagerarbeide, vektere, varekjøring og andre basisjobber. De presset den nedre delen av det norske arbeidsmarkedet ut, med hjelp av nav og kommunen som tok disse jobbene på bekostning av etniske nordmenn. Etterhvert mistet disse yrkene sin allerede relativt lave status og ble rene innvandrerjobber, der det snakkes urdu og bes til Mekka fem ganger om dagen. Ikke spesielt attraktivt å sitte på det lunsjrommet som eneste nordmann og med bacon og skinke på brødskiva.

Og de fjernkulturelle holdt ikke like lenger i sine jobber som de etnisk norske, men ble ofte sykmeldt eller gikk over på uføre og ulike sosiale stønader. Deres belastning på det norske velferdssystemet er enorm og katastrofal i det lange løp. Dette samtidig som man altså ødela arbeidsmarkedet for den delen av den norske befolkningen som i alle tider hadde hatt disse jobbene. En arbeidspolitikk fra Brundtland og resten av regjeringspartiene på 1970- og 80-tallet som har radbrukket den norske arbeideren.

Over til Sverige. Der har åpnet man grensene for nærmere 2 millioner innvandrere siden 1970-tallet. Den samme utviklingen fant sted også i Norge. De relativt få vestlige innvandrerne tok jobbene som krevde utdannelse og kompetanse. De ikke-vestlige tok de uten krav til utdannelse eller kompetanse.

Poenget her er at politikere, media og statstøttede organisasjoner i flere tiår har pustet luft i varmluftballongen som heter innvandringen. Uten de fjernkulturelle “så vil våre samfunn dø ut” ble vi fortalt gang på gang på TV og i aviser. En norsk minister sa endog at “pakistanerne har bygd Norge” under en valgtale. I Pakistan. De av oss som var bekymret og forsøkte å si fra om at dette ikke var en bærekraftig politikk ble utsatt for hets, trakassering og mobbing. I verste fall mistet man jobben og/eller ble utsatt for fysisk vold fra de statsstøttedes gatetropper med grønt hår og ring i nesa. (Sittende i et statsstøttet hus på Pilestredet fullt av mursteiner og molotovcocktailer).

Men selv om både Norge og Sverige i praksis har hatt åpne grenser, så har vårt naboland virkelig lagt seg i selen for å endre sin etniske bakgrunn fra svensk til flerkulturell. Det er snakk om flere millioner mennesker med ikke-svensk bakgrunn. De som altså skulle redde Sverige med sitt “kompetanseregn” (offisielt uttrykk). Istedenfor har det blitt en “kompetansekrise”.

STOR ØKING: De siste årene har det vært en eksplosiv økning av ikke-vestlige innvandrere til Europa. Disse jobber lite, tjener lite og tar ut mye av velferden. (Maximilian Dörrbecker CC BY-SA 2.0)

Det viser seg nemlig at de to millionene for det meste går på sosialstønad eller jobber i yrker der de tjener og bidrar med så lite til statskassa at det snart synger på siste verset for den svenske velferdsstaten. Nå snakkes det om å øke pensjonsalderen, øke skattene og avgiftene, kutte i eldreomsorg og skoler, og generelt stramme inn livreima. Eldre kastes ut fra sine omsorgshjem og blir erstattet av de nyankomne med mer kulørt utseende og klippekort på alt de skulle ønske.

Ifølge en debattartikkel publisert i det svært innvandringsvennlige og venstreorienterte Svenska Dagbladet, så taper Sverige 34 milliarder kroner i året gjennom denne “kompetansekrisen”. Det har gått så langt at selskaper i landet må si nei til forretninger ettersom man ikke finner personale man kan ansette.

Det skal dreie seg om 36.000 årsverk som ikke er besatt. Størst er krisen innen IT-bransjen og andre kunnskapsintensive områder. Prognoser viser at dette tallet vil øke til 70.000 stillinger som vil være ubesatte innen få år.

Løsningen vil være å tilby høyt utdannede i utlandet spesielle visum for å komme til Sverige for å jobbe. Disse kalles “talentvisum” og skal gis ut til de 100 høyest rangerte universitetene i verden.

Man skulle tro at man etter å ha sluppet inn nærmere to millioner mennesker på et par tiår at man hadde et hav av kompetanse, høyt utdannede og kvalifiserte leger, ingeniører, arkitekter og rakettforskere fra Midtøsten og Afrika. Det var iallefall det som ble lovet av politikerne og myndighetene.

Nå viser det seg altså at det hele var en gedigen løgn.

Dessverre har det vist seg at det å bli tatt i løgn på den politiske venstresiden ikke har noen som helst konsekvens for deres tanker, ideer eller ideologi. De fortsetter med samme gamle slitte frasene og flosklene, selv etter at de harde fakta har kommet på bordet. Faktisk har man gjennom FNs migrasjonsavtale gjort det mulig å straffe de som nå kommer med ufordelaktige fakta om innvandringen.

Det er nok ikke lenge før vi ser gule vester her i Skandinavia også.

Share