29. juni 2018

Sa Lenin at 90 prosent av befolkningen må dø for at sosialismen skal overleve?

Av Ivar Systad

Det er vel på sin plass å komme med en opplysning angående en av marxistenes store idoler, nemlig Lenin, som skrev sine verker og spredde de for all verden, til stor glede for sine tilhengere.

Det er tillatt å likvidere inntil 90 prosent av befolkningen om nødvendig, for at sosialismen skal kunne overleve.

For mange år siden kom en kollega av meg til å nevne en setning, som han visste var støket ut i den norske utgaven av Lenin sine verker. Dette oppdaget han da han leste den norske versjonen av Lenin, mens han i studietiden sin på 60-tallet ved universitetet, leste den russiske utgaven.

Setningen som er utelatt er omtrent slik : Det er tillatt å likvidere inntil 90 prosent av befolkningen om nødvendig, for at sosialismen skal kunne overleve.

Vi forstår hvorfor marxistene ikke ønsker sannheten frem, og derfor fjernet denne setningen, men kan på ingen måte finne unnskyldning for en slik handling.

Det bør fortelle befolkningene verden over klart og tydelig, at marxistene er fiender av folket, og sosialismen skal brukes til å ta makten.

(Frieord presiserer: Det er innsenderens egne ord og ikke nettsiden Frieords påstand som her presenteres gjennom leserinnlegget. Påstander og hevdelser av fakta fra innsender er da å regne som stående for innsenders regning og kan ikke anses for å være endel av Frieords redaksjonelle innhold).

Teksten ovenfor er sendt inn fra en leser/bidragsyter. Meninger og innhold tilhører denne og representerer ikke nødvendig de som er ansvarlige for nettsiden. Ønsker du å skrive et innlegg selv, så klikk her

Share