11. september 2018 • English version

Når vil Trump slippe dokumentene som avslører Hillary, Comey og Russland-hysteriet?

Av Ivar Systad, samfunnsdebattør

Det nærmer seg showtime med hensyn til alle de involverte i “deep state” i USA og panikken er til å ta og føle på der borte.

Første steg ut er vel publiseringen av FISA-dokumentene, slik at offentligheten får se ved selvsyn hvem som har skrevet under på hva. Dette blir vel offentlig tilgjengelig i løpet av kort tid, kanskje allerede i dag 11.09. Det som vil følge er at visejustisminister Rod Rosenstein blir fjernet ifra sin stilling og følgene av det igjen, er at Mueller sin etterforskning blir innstilt da det er intet straffbart å etterforske.

Så vil nok verden etter hvert få oppleve en rettergang som vi må tilbake til Nurembergrettsaken, for å finne tilsvarende alvorlighetsgrad i. Som jeg tidligere har skrevet ligger det over 50.000 ferdigskrevne tiltaler mot alle disse landsforræderne og kriminelle personene som har vært involvert i dette.

Spørsmålet er om myndighetene vil vente til etter valget, og til nye folk er på plass ifra januar, eller om de føler seg sikre nok på ikke å bli sabotert, slik at de allerede nå kan starte arrestasjonene av denne kriminelle banden.

Vi som har støttet president Trump hele tiden, går lyse og spennende tider i møte vil jeg påstå.

Share