10. juli 2018

Milliarder av kroner kastet ut av vinduet i u-hjelp

Av Ivar Systad, Samfunnsdebattør

Kan noen med hånden på hjertet si at all u-hjelpen vi har gitt i årenes løp, har bedret livene til befolkningene i de landene som har mottatt pengene? Kanskje i noen få tilfeller, men det står selvfølgelig ikke i forhold til alle milliardene som er sprøytet inn av vestlige verdens land.

Hvordan kan dette ha seg? Kan det være slik at pengene er gitt på feil premisser?

Normalt tenkende mennesker gir av sin gode vilje, i håp om at de som mottar pengene får et bedre liv. Men de spør ikke hvordan pengene fordeles i mottakerlandene, det overlater de til sine politikere.

Hundrevis av milliarder er i årenes løp forsvunnet i dragsuget i Afrika, har dette bedret forholdene for befolkningene i disse landene?

Dette har i årenes løp ført til at over 90 % av u-hjelpspengene forsvinner i korrupsjon og til kriminelle bander, og jeg tør påstå at organisert kriminalitet tidlig på 80-tallet fikk kontrollen med storparten av pengene som ble gitt til afrikanske land.

Dette er selvfølgelig p.g.a. at inkompetente og godtroende mennesker stod for utdelingen av u-hjelpspengene, og istedenfor å forsikre seg om at pengene ble gitt direkte til de som trengte det, ble pengene i stedet ble gitt til myndighetene i de fattige landene.

Hundrevis av milliarder er i årenes løp forsvunnet i dragsuget i Afrika, har dette bedret forholdene for befolkningene i disse landene? Nei, selvfølgelig ikke, kun for ledelsen i landet. Dette ser vi alle, omtrent ingenting av pengene er blitt brukt til det som var meningen med u-hjelpen.

BISTAND: Årlig går ca. 30 milliarder kroner til utviklingsland i verden fra norske skattebetalere. Mange av statene er korrupte, diktaturer eller klarer ikke å forvalte pengene til sine fattige og trengende. Hvordan kan et slikt system fortsette år etter år? (Foto: Norad.no).

Når skal dette vanvittige sløseriet stoppe? Er det ingen oppegående mennesker som innser denne galskapen, som har fått utvikle seg de siste 40 – 50 årene? Eller er korrupsjonen total, og ingen av politikerne tør å nevne dette av frykt for konsekvenser?

Jeg husker en fattig sort kvinne i Sør-Afrika uttalte seg om utviklingen etter at apartheid-regimet forsvant, og hvordan situasjonen i dagens Sør-Afrika var blitt. Hun sa omtrent som dette :

Før i tiden hadde vi arbeid, fri skolegang og helsetjenester, og vi levde i trygghet, trass i apartheid-regimet. Nå har vi ingenting, kun korrupsjon og kriminalitet som har gjort oss alle utrygge.

Disse ordene fra denne kvinnen burde få de fleste til å forstå at u-hjelpen virker mot sin hensikt.

Pengene har forsvunnet på veien, og kriger og kriminelle har tatt over det som var ment til å hjelpe fattige til et bedre liv.

At det er blitt så galt er en skandale uten sammenligning og den stor skam, men slik går det når inkompetente politikere får styre u-hjelp.

Relatert:

Teksten ovenfor er sendt inn fra en leser/bidragsyter. Meninger og innhold tilhører denne og representerer ikke nødvendig de som er ansvarlige for nettsiden. Ønsker du å skrive et innlegg selv, så klikk her

Share