9. oktober 2018

Kavanaughs innsettelse kan redde Vesten fra venstresidens vanstyre

Av Ivar Systad, samfunnsdebattør

Så er endelig dommer Brett Kavanaugh votert inn som høyesterettsdommer i USA, rettferdigheten har funnet sted igjen i verdens mektigste land.

Storparten av den amerikanske befolkningen har igjen befestet sin stilling som et levende folkedemokrati, trass i den marxistiske og ondskapsfulle Soros-finansierte mobbens forsøk på å sabotere innsettelsen.

Atter igjen har den konservative delen av befolkningen, dette inkluderer både republikanere og demokrater, fått flertallet i høyesterett med fordelingen 5-4 av dommerne.

Dette tror jeg vil endre seg til 6 -3 i løpet av neste år, da med en ny kvinnelig dommer utnevnelse.

NESTE PÅ LISTEN: 85-årige Ruth Bader Ginsburg er ventet å være nære en avgang fra høyesterett. Hvis dette skjer under president Donald Trumps periode så vil det bety den tredje høyesterettsdommeren fra en konservativ president på kort tid.  Fra før har president Trump fått inn Neil Gorsuch og Brett Kavanaugh. Det er ventet at Ginsburgs arvtaker også vil være en kvinne. (Foto: Ruth Bader Ginsburg).

Jeg mener at det demokratiske partiet er i full oppløsning og på vei mot et katastrofevalg den 6. november, fordi dette sosialistiske/marxistiske tankegodset som flere av de nye kandidatene forfekter, har tatt over styringen i partiet. Så lenge det ikke ser ut til å være anstendige og oppegående folk i toppledelsen i partiet til å innse hvor dette fører hen, er det intet håp for partiet, det vil bare fortsette i dødsspiralen sin.

Dette vil føre til at president Trump får fortsette sin vellykkede politikk for folk og land. Noe som igjen vil etter hvert gjøre seg gjeldende over hele verden, der folket vil reise seg mot det korrupte og vanstyrte sosialistiske byråkratiet som styrer den vestlige verden. Med hederlig unntak av Sveits.

Vi ser allerede mange land rundt om i verden nå ønsker en forandring til det bedre for folket, mindre byråkrati og mer folkestyre, spesielt innen EU gjør dette seg gjeldende.

Globalistene som er blitt fellesnevner for denne særgruppen av egeninteresser, har satt i gang et råkjør mot samfunnene i de fleste land for å sikre seg til å beholde makten så lenge som mulig. Alt av korrupsjon og maktmisbruk prøver de å tie om, og med god hjelp i fra MSM er dette mulig å få til.

Noen husker sikkert bråket som oppsto om de såkalte Panama-papirene, dette ble stoppet da opprullingen begynte å gå for langt, og saker som f. eks. da president Macron i Frankrike var en av toppsjefene i et større selskap, der en håndfull av toppsjefene inkludert Macron var tildelt ca. 30 millioner euro på deling.

Da dette begynte å sive ut ble det fort stopp av Panama-sakene, selv om han var langt fra den eneste av toppledere og korrupte politikere rundt om i verden med skjulte formuer i dette skatteparadiset.

Det er dette feige hykleriet og all korrupsjonen som har tatt over i årenes løp med 68-generasjonen ved roret i store deler av verden som nå president Trump vil ha en slutt på. At han har folket på sin side i USA er det ingen tvil om, det vil bli bekreftet den 6. november på valgdagen. Det vi alle andre kan håpe på er at det også vil vekke opp resten av verden til å forstå det som skjer er til folkets og den frie verdens eget beste.

 

Teksten ovenfor er sendt inn fra en leser/bidragsyter. Meninger og innhold tilhører denne og representerer ikke nødvendig de som er ansvarlige for nettsiden. Ønsker du å skrive et innlegg selv, så klikk her

Share