20. oktober 2018

Hvorfor er det alltid Europas ansvar å ta seg av den flyktningene fra den tredje verden?

Free-Photos / Pixabay

I mange år har vi i den vestlige verden tatt i mot så mange som flykter fra krigene i den tredje verden. Det synes jeg jo er helt flott at vi gjør, men jeg synes det er litt merkelig at bare vi liksom skal redde verden ved å ta imot “alle” flyktningene.

Det burde vært mer fordelt ved at f.eks Kina, Sør-Korea og Japan tar i mot en god del fra den tredje verden. Hvorfor er dette hele tiden Europas ansvar?

Vi i den vestlige verden har tatt i mot stort sett alt av flyktninger fra den tredje verden de siste tiårene. Det begynner å bli en befolkningseksplosjon i mange storbyer i Europa på grunn av all denne innvandringen.

Det medfører at velferden blir betydelig dårligere etterhvert i stort sett alle europeiske land, det blir dårligere standard på f.eks sykehus, legetjenester, tannhelsetjenester, gamlehjem osv.

Har ikke Kina, Japan eller Sør-Korea kunne tillatt seg å ta imot noe av denne innvandringen, slik at vi i den vestlige verden får litt avlastning? Det har sikkert noe med å gjøre at vi i Vesten har den beste standarden og velferden som gjør at de vil komme hit. Det er forståelig, men nå er det jo litt sånn at vi ikke kan ta oss av “alle” sammen.

Altså, vi kan ikke bare redde verden hele tiden. Slik er det bare rett og slett! Vi i Vesten har ikke all den kapasiteten til å ta i mot så mange fra den tredje verden, det er cirka 1 milliard fra den tredje verden som er i behov av hjelp, altså så mange har ikke Europa kapasitet til å ta i mot!

Den Europeiske Unionen burde egentlig gått i dialog med f.eks Kina og prøvd å fått i gang en internasjonal avtale der vi i Europa tar i mot litt av halvparten og så Kina, Sør-Korea og Japan resten av befolkningen fra den tredje verden. Det bør bli ganske snart før det blir helt overbefolket i Europa.

Teksten ovenfor er sendt inn fra en leser/bidragsyter. Meninger og innhold tilhører denne og representerer ikke nødvendig de som er ansvarlige for nettsiden. Ønsker du å skrive et innlegg selv, så klikk her

Share