11. september 2014

Hatretorikk fra ekstremister i Radikal Portal

Av Johan Slåttavik, journaliststudent

I det hatefulle blogginnlegget, som i hovedsak er fylt av hat mot politiet, blir norske myndigheter beskyldt for å drive «unødvendig alarmisme». Bare fordi politiet passet litt ekstra på etter konkrete terrortrusler, som nylig ble fremsatt mot Norge fra ekstreme islamister. Regjeringen i Norge blir videre sjikanert på det groveste av den svenske ekstremisten, som hevder at Fremskrittspartiet er «islamofobe».

«Det finnes alltid en risiko for unødvendig alarmisme. Det er god grunn til å mistenke at det er tilfelle med PST og myndighetene, hvor det islamofobe Fremskrittspartiet sitter ved makten. Dette fikk sitt uttrykk i sommer når Norge ble satt i full terrorberedskap på grunn av en mistanke om muslimer bevæpnet med kniver. Det er ikke slik at mer politi i gatene gjør landet tryggere. Tvert i mot er det motsatte ofte tilfelle.»

Sammenligner norsk politi med Breivik

Magnus

MISFORNØYD: Magnus Eriksson har ingen tiltro til det norske politiet. (Foto: Radikal Portal)

Videre i blogginnlegget til Magnus Eriksson, blir norsk politis terrorberedskap sammenlignet opp mot Anders Behring Breiviks terroraksjon. Med en politihatende språkføring illustrerer Eriksson at norsk politi er høyreekstreme, siden de iverksetter terrorberedskap. Dessuten at norsk politi er hensynsløse som iverksetter terrorberedskap i juli måned, siden terrorhandlingene til Breivik rammet Norge i juli måned for noen år siden. Det er visselig ikke måte på hvor frekke norsk politi er som iverksetter terrorberdskap slik. Uten å rådføre seg med ekspertene i Radikal Portal først.

«Norske PST, danske PET og svenske SÄPO har uttrykt bekymring for at norske, svenske og danske miljøer i Syria skal få terrortrening og bli en sikkerhetsrisiko ved retur.1 I både PSTs og SÄPOs rapporter fremstilles militant islamisme som den alvorligste trusselen mot rikets sikkerhet i dag.2 Dette ble illustrert i sommer da norske myndigheter ga PST grønt lys for å sette Norge i full terrorberedskap, med fullt bevæpnet politi i gatene, over syv dager. Symbolsk nok bare få dager etter tre-årsdagen til Anders Behring Breiviks bombing av regjeringskvartalet og massakre på Utøya som kostet 69 barn og ungdommer livet.»

Polis, polis, potatisgris!

Erikssons hatretorikk mot politi og myndigheter er ikke uvanlig for ytterliggående ekstremister. Det er en dyssosial og paranoid tankegang, hvor politiet og myndighetene i landet er «fienden». En farlig fiende som hindrer ekstremistene fra å nå sine mål, og leve ut sine ekstreme idealer. Når politiet hindrer ekstremistene fra å begå ulovligheter, stopper vold, hindrer gateopptøyer og lignende, så blir det ropt slagord som «Snut er ut!».

På samme måte roper svenske venstreekstremister «Polis, polis, potatisgris!», når svenske polisen griper inn for å roe ned voldelige multikulturelle gateopptøyer i Stockholm.

POLITISK VOLD: Venstresiden

POLITISK VOLD: Venstresiden har en lang tradisjon med å angripe og hate politimyndighetene. Magnus Erikssons innlegg på den venstreekstreme nettbloggen Radikal Portal er i så måte tro mot tradisjonen. (Foto: Venstreekstremister angriper en politibil under en demonstrasjon i Sverige).

En retorikk som ofte kulminerer i vold mot politiet, og skadeverk på offentlig eiendom. Som når venstreekstreme og voldselskende multikulturalister kaster stein på politibiler og ambulanser i Sverige. Eller når pågrepne antirasister hevder de blir mishandlet av politiet, bare fordi politiet hindrer dem i å utføre vold, skadeverk og terror mot meningsmotstandere og annerledes tenkende. I flere tilfeller er også barnevernet subjekt for hatretorikken til de ekstremistiske miljøene.

Mange mennesker i både Norge og Sverige lever i frykt for venstrekriminelle voldshandlinger, siden de er offentlig ansatte som politi, dommere, barnevernsarbeidere og sosialarbeidere. Eller fordi de jobber som journalister, forlagsmedarbeidere eller andre som kan komme mellom ekstremistene, og ekstremistenes målsetninger.

Omtaler politiet som fascister

I blogginnlegget sitt mot myndigheter og politi, forsøker Eriksson hele tiden å tegne opp en virkelighet hvor politiet er fascister og nazister. En forvridd virkelighet der alle som ikke er enige med Eriksson, og hans ekstreme tankegods, er «rasistnazistfascistkapitalister». Myndighetene spiller visst ikke på lag med Eriksson virker det som, og Eriksson er rasende, virkelig rasende. Med sine harmdirrende pekefingre på tastaturet, omtaler Eriksson terrorberedskapen til nordisk politi som «fascistisk mobilisering».

«Sånn sett er det langt riktigere å si at PST, PET og SÄPO er langt viktigere bidragsytere til fascistisk mobilisering enn det hypotetiske bombescenarioet fra islamister.»

FÅR SKYLDA

PST FÅR SKYLDA: Ifølge Radikal Portal sitt redaksjonsmedlem har Politiets Sikkerhetstjeneste sin innsats mot ekstremisme lagt grobunn for et fremtidig fascistisk samfunn. (Foto: PST)

Ufortjent kritikk mot politiet

Norsk politi er i realiteten forbilledlig dyktige på sitt felt, og de utmerker seg på verdensbasis. Den norske politiutdannelsen er blant de aller beste i verden, og politistyrkene i Norge reiser verden rundt for å bistå andre land med å utvikle og forbedre politistyrkene der. PST i Norge gjør en enorm innsats med å trygge norske borgere og norske interesser.

Det er takket være politiet vi i Norge kan føle oss trygge i hverdagen. At norske myndigheter evner å gå til alarmberedskap når islamister fremmer terrortrusler mot Norge, er noe vi som norske borgere bør være glade for at de gjør. Samfunnet vårt, og vi, blir godt ivaretatt av politiet, som gjør en uvurderlig innsats for oss alle.

Kanskje ekstremister som Magnus Eriksson burde være mer takknemlig overfor norske myndigheter og norsk politi? I stedet for å spre ondsinnet og ekstrem hatretorikk rettet mot politiet, via ytterliggående, hatske og ekstremistiske kanaler som Radikal Portal?

 

Teksten ovenfor er sendt inn fra en leser/bidragsyter. Meninger og innhold tilhører denne og representerer ikke nødvendig de som er ansvarlige for nettsiden. Ønsker du å skrive et innlegg selv, så klikk her

Share