17. november 2015

Haterne blant oss – Kjell Gunnar Larsen

Skrevet av Halvor Jensen

Larsen har bakgrunn som aluminiumsarbeider og aktiv kommunist i AKP (Arbeidernes Kommunistparti) og Rødt. Han ble imidlertid ekskludert fra begge partiene.

Tidlig på 90-tallet kuppet kommunister fra AKP organisasjonen SOS Rasisme. Larsen var sentral i denne maktovertagelsen. Fra 1993 var han hovedkasserer, landsstyremedlem, medlem av arbeidsutvalget og daglig leder i SOS Rasisme. Larsen ble av Dagbladet omtalt som SOS Rasismes mektigste mann.

I 2011 ble SOS Rasisme anmeldt for bedrageri og falsk forklaring. De ble beskyldt for å ha svindlet til seg millioner av kroner de ikke hadde krav på. I november 2011 ble organisasjonen dømt til å tilbakebetale over 10 millioner kroner, som følge av omfattende medlemsjuks. Som følge av dette ble SOS Rasisme i 2013 slått konkurs.

FullSizeRender 1

BOKOTT DEMOKRATIET: Tjen Folket, hvor Kjell Gunnar Larsen sitter som leder, oppfordrer folk til å ikke ta i bruk demokratiet, men jobbe for en kommunistisk væpnet revolusjon. Det innebærer historisk sett å drepe sine meningsmotstandere.

I 2014 ble Larsen pågrepet av politiet og siktet for underslag av 15 millioner kroner, boforringelse og bounndragelse i forbindelse med konkursen. Nylig (i september 2015) tok politiet ut tiltale mot ham for grovt bedrageri og grovt økonomisk utroskap. Tiltalen har en strafferamme på ni års fengsel. Ett av tiltalepunktene gjelder overføringer fra SOS Rasismes konti til sin egen og samboerens konto. Overføringene skal ha dreid seg om cirka to millioner kroner.

Hvem er så denne mannen som er beskyldt for å ha svindlet til seg disse enorme summene fra skattebetalernes lommer?

Da Larsen ble ekskludert fra AKP, dannet han gruppen Tjen Folket, sammen med en håndfull meningsfeller. Folk på venstresiden har beskrevet Tjen Folket som ekstreme, selv til kommunister å være. Tjen Folket anser diktatoren Josef Stalin – tyrannen som massakrerte anslagsvis 20 millioner sivile i fredstid – som et forbilledlig leder.

Tjen Folket hyller ideologene de omtaler som “de fem store”: Marx, Engels, Lenin, Stalin og Mao. Gruppen oppfordrer også til bruk av vold for å nedkjempe demokratiet og tvinge sin vilje igjennom:

“Vi sier at væpna revolusjon er den eneste måten å lage sosialisme.”

IMG_2836

VIL BYGGE NYTT SAMFUNN GJENNOM DRAP: Kjell Gunnar Larsen går offentlig ut på sin Facebook-profil og sier at man tradisjonelt drepte sine motstandere. Enn så lenge ønsker han å finne andre metoder for å fjerne dem på.

Larsen støtter også personlig bruk av vold som et virkemiddel for å ta makten på udemokratisk vis:

FullSizeRender

VOLD OG TRUSLER: SOS Rasisme har vært i mediene svært mange ganger de siste årene. Mest for underslag og svindel, men også for voldelige angrep.

Hans holdninger synes å ha vært utbredt blant SOS Rasismes øvrige medlemmer:

Innledningsvis stilte jeg meg tvilende til påstanden om at SOS Rasisme er antirasister.
Selv om organisasjonen sprakk som et troll i sola, da arbeidsmetodene deres kom for dagen, ligger nettsiden deres fortsatt ute. Her fremlegger organisasjonen absurde teorier om at hvite mennesker “oppfant” rasisme, som ledd i en kapitalistisk konspirasjon mot den tredje verden. Videre ønsker de å gjøre oss alle kjent med at den hvite delen av verden ikke er verdens navle. Hvor verdens navle befinner seg, gis det intet svar på – alt vi vet er at den i hvert fall ikke er å finne der hvite mennesker er. Reinspikket rasehat mot hvite der, altså.

“3.0 Hvor kommer rasismen fra?

SOS Rasisme slår fast:
3.1 Forestillingen om at hvite mennesker har større verdi og flere rettigheter har sin bakgrunn i den europeiske koloniseringen av andre kontinenter. For å rettferdiggjøre plyndringen og folkemordene måtte forestillingen om den hvite «rases» overlegenhet skapes. Fremdeles lever disse forestillingene som en dominerende tankegang i vår del av verden. Denne tenkningen fungerer som ideologisk begrunnelse for imperialisme, folkemord, plyndring og økonomisk ulike bytteforhold.

3.2 Rasismen er bygd opp som en splitt og hersk-taktikk. Rasismen har blitt brukt og brukes fortsatt til å fjerne oppmerksomhet fra virkelige samfunnsproblemer.

3.3 Vestlig kultur ses stadig på som det ypperste innen menneskelig sivilisasjon. Det må bli slutt på denne formen for eurosentrisme. Den hvite delen av verden er ikke verdens navle.

Kjell Gunnar Larsen og hans kumpaner har imidlertid ikke til hensikt å la demokratiet få være i fred. Nylig har de startet opp organisasjonen “Nye SOS Rasisme”. Selv om organisasjonen neppe vil få den helt store oppslutningen, er det et problem at de sprer klassehat, rasisme mot hvite og mot Vesten, samt oppmuntrer til vold og å ta avstand fra demokratiet.

Det er spesielt farlig dersom de igjen får mulighet til å infiltrere skoler, idrettslag m.m. under dekke av å kalle seg antirasister, for dermed å indoktrinere påvirkelig ungdom. IMG_2834

IMG_2835

HYLLER MASSEMORDER: Kjell Gunnar Larsen hyller på sosiale medier massemordere som står bak titalls millioner av drap på uskyldige mennesker. Nå er han igang med en ny utgave av SOS Rasisme.

Relatert:

Teksten ovenfor er sendt inn fra en leser/bidragsyter. Meninger og innhold tilhører denne og representerer ikke nødvendig de som er ansvarlige for nettsiden. Ønsker du å skrive et innlegg selv, så klikk her

Share