7. desember 2018

GRATIS, GRATIS, GRATIS! Kom til Norge og få alt gratis!

(Foto: Wikimedia).

 

“No får flyktningane i Lærdal gratis førarkort”, kan NRK Sogn og Fjordane skrive på sine nettsider. Akkompagnert i artikkelen er et ordentlig fint propagandabilde av en innvandrer, og flyktningkonsulent og fulltids godhjertet menneske, John Børthun Liøen, som lever av masseinnvandringen til Norge.

Fra NRK:

– Vi har vedteke å gi alle flyktningar høve til å ta gratis førarkort, og vi brukar av tilskotet til flyktningar. Vi ser på det som eit godt vedtak fordi det er med å hjelpe integreringa på ein god måte, seier ordførar i Lærdal Jan Geir Solheim (Sp) til NRK.

Solheim meiner tiltaket vil føre til at flyktningar kan delta meir i aktivitetar med borna, og at dei kan pendle til jobb.

– Vi ser at det er veldig viktig at også flyktningar får moglegheit til å køyre bil. (Sitat slutt).

LÆRDAL KOMMUNE I SOGN OG FJORDANE. (Foto: Wikimedia/CC).

Det var lokalavisa Porten.no som først kom med gladmeldingen om at millioner av norske skattekroner skal brukes til å gi økonomiske migranter mulighet til å kjøre bil i distrikts-Norge.

Det er uklart hva Miljøpartiet De Grønne mener om saken, da de er for åpne grenser og et høyere karbonavtrykk i forhold til befolkningsøkningen, men altså imot bil. At et titalls, kanskje hundrevis av migranter nå skal gå til innkjøp av bil – også det på skattebetalernes regning – og nå kjøpe bensin, diesel og olje – OGSÅ DET på skattebetalernes regning, kan mulig skape et logisk problem for miljøpartiet. Men det har aldri stoppet dem så langt.

Det eneste politiske partiet som har vært imot å gi bort dyre førerkort til økonomiske migranter fra den andre siden av jordkloden slik at de kan kjøre bil i Sogn og Fjordane, er FrP:

– Eg synest det er forkasteleg at ein skal ha ei forskjellsbehandling. Flyktningar skal få gratis førarkort, mens resten av befolkninga må spinke og spare for å få råd til dette, seier Erlend Wiborg.

– Enten bør ein gjere det gratis for alle, eller så bør det ikkje vere gratis for nokon.

– Eg ser at kollektivtilbodet nødvendigvis ikkje er så godt i Lærdal og andre stader i distrikta. Men det problemet er like stort om du er etnisk norsk, flyktning eller flyttar dit frå andre stader i landet, seier Wiborg. (Sitat slutt).

Ordføreren i Lærdal, Jan Geir Solheim fra Senterpartiet og arkitekten bak forslaget, Viktor Yttri – også han fra Sp, er glade for at man nå forskjellsbehandler innbyggerne i kommunen. Men representanter for partiet synes det er trist at etniske nordmenn som ikke får gratis førerkort nå protesterer.

Fra Porten.no:

Både Gro Starheimsæter (Sp) og Annike Vanberg (SV) er einige i argumenta frå flyktningetenesta.

– Å bu i distriktet byr på utfordringar. Me er ofte avhengige av å transportera oss sjølve, for noko godt offentleg tilbod kjem me aldri til å få, seier Starheimsæter.

– Det beste me kan gjera for integreringa er å hjelpa folkt til å klara seg sjølv i størst mogleg grad, seier Vanberg.

Dette er eit forslag som har skapa mykje bråk blant innbyggjarane då det først blei presentert av Viktor Yttri (Sp) i oktober. På sosiale medium var det fleire som stempla Yttri som ein forrædar.

– Eg tykkjer måten det har vore reagert på er synd, sa Solheim.

– Det vart veldig mykje støy. Det forundrar meg ikkje at det er ulike meiningar, men eg er skuffa over måten folk diskuterer på, og veldig sjokkert over kommentarar som har kome fram, sa Starheimsæter. (Sitat slutt).

Dette er imidlertid bare en unnskyldning for å stemple de som er uenige med dem som dårligere mennesker. Kun et svært lite antall av de som har vært uenige med det å gi bort gratis førerkort i millionklassen til økonomiske migranter har brukt ufint språk. Men det er viktig å fokusere på den ene eller to kommentarene som alltid faller utenfor debatten. Langt de fleste har vært siviliserte og diskutert tiltaket normal.

Her er to eksempler fra Facebook under Porten.no sin artikkel:

– Har du ikkje råd til lappen så har du verfall ikkie råd til bil og utgiftene så følger etter. Men da følger vel med di denne pakka tenker eg.

– En del politikere er i ferd med å gjøre nordmenn om til annenrangs borgere i eget land.

Men å ha en saklig og realistisk debatt er ikke ønskelig for ordføreren, Senterpartiets innvandringskåte politikere og deres rødgrønne støttespillere fra Sosialistisk Venstreparti. Heller ikke NRKs lokalavdeling i Sogn og Fjordane eller lokalavisene, som til de grader vinkler hele saken som noe positivt og nødvendig.

30.000 kroner per førerkort

For å sette det hele litt i perspektiv så koster det ca. 30.000 kroner i snitt å ta et førerkort i Norge. Analfabeter og migranter fra 3. verdensland har svært dårlige norskkunnskaper eller i mange tilfeller ikke kapasiteten til å ta slike prøver på kortest mulig tid og uten å stryke. Så vi kan nok fort havne i både 40- og 50.000 kroner for hvert enkelt førerkort.

Lærdal alene har registrert over 245 innvandrere. Det kan det fort bli store utgifter av, når vi vet at kommunen og staten allerede betaler for utdannelse, barnehager, bolig, mat, klær, utgifter for livsopphold, legeutgifter, tiltaksprogram, arbeidslæring og andre utgifter i hverdagen. Nå kommer altså gratis førerkort i tillegg. Det er kanskje naturlig at innbyggerne i Lærdal ikke føler at kommunens pengefordeling er helt rettferdig.

Det kan fort bli dyrt for norske skattebetalere. Det er ca. 245 innvandrere i Lærdal. Om bare halvparten får førerkort så vil prisen bli på langt over tre millioner kroner for førerkortene alene.

Middelaldrende mann med temperament. Rettferdig, ærlig og glad i landet sitt.

Share