2. november 2018 • English version

FN, EU og Mastercard gir migranter betalingskort for å finansiere reisen til Europa

 

Nei, det er ikke 1. april. Og det er heller ingen konspirasjonsteori om at venstresiden ønsker å fylle opp Europa med afrikanske og arabiske menn.

Hvordan klarer folk uten penger, midler eller hjelp å reise helt fra Afrika og Midtøsten opp til Europa. Ja, helt opp til Skandinavia, i særdeleshet Sverige?

Ifølge den slovenske nettsiden Nova24, så har FNs flyktningorgan, UNHCR og EU, i samarbeid med Mastercard, på eget initiativ delt ut betalingskort til migrantene.

Kortene har penger satt inn og har også FNs og EUs logoer på dem, slik at de er lett gjenkjennelige. Istedenfor migrantens navn, så står det at innehaver er “UNHCR” på kortet.

Ifølge kroatiske politimyndigheter så har mange av migrantene som blir stoppet og identifisert på vei opp til Tyskland og Sverige, slike kort på seg.

Men har også observert at en overvekt av migrantene ikke bare er menn, men at mange av disse er utstyrt med nye sko og klær for utendørsbruk, smarttelefoner og i enkelte tilfeller også våpen. Mens migrantene oppholder seg i transittlandene som Hellas, Kroatia og Bosnia, så tar de ut penger fra minibanker for å fylle opp forsyningene til den neste strekningen opp mot sentral- og Nord-Europa. 

Mastercard reklamerte i 2016 for at man hadde utstedt påfylte betalingskort for å – som man formulerte det – skulle “gi flyktningene bevegelsesfrihet, fleksibilitet og verdighet”. 

I en pressemelding fra 2017 informerte Mastercard også at man hadde innledet et samarbeid med finansakrobaten og globalisten George Sorors’ “Humanity Ventures”, som har som mål å “promotere og frembringe økonomisk og sosial utvikling for utsatte grupper i verden, i særdeleshet flyktninger og migranter”.

I pressemeldingen ble det videre informert om at “George Soros har uttalt at han har øremerket opptil 500 millioner dollar for private investeringer som kommer til øke kapasiteten til å møte de utfordringene som migranter, inkludert flyktninger og deres mottakerland opplever”. Humanity Ventures er endel av dette initiativet”.

Mastercard informerer også om at man “leverer innovative betaling- data- og identitetsløsninger for de underpriviligerte i verden, verktøy som forbedrer hverdagen for flyktninger og migranter gjennom å skape bedre økonomiske og sosiale bånd med lokalbefolkningene”. 

TV-redaktøren Ninoslav Vucetic delte nylig på Twitter et bilde på et slikt Mastercard med EUs og UNHCRs logoer.

I tweeten spør Vucetic blant hvem eller hvilke det er som deler ut disse navnløse betalingskortene til migrater. Det er uklart om de pengene som forhåndsbetales inn på disse kortene kommer fra Mastercard eller Soros, eller om de belaster UNHCRs bistandsbudsjett.

Det samme bildet som deles av Vucetic forekommer også i ulike rapporter fra UNHCR, der organet redegjør for hvordan man gir støtte til de migrantene som har kommet seg til Hellas for å reise videre til land med generøse velferdssamfunn. 

De ungarske myndighetene har tidligere advart for at rundt 70.000 migranter har samlet seg på Balkan og forbereder seg for å forsere seg inn i Vest-Europa via det man kaller “The Soros Express”.

Kilde: Samnytt.se

Share