3. april 2017 • English version

Fem jøder som støtter fem islamkritiske partier

Av: Gunnar Andersen

Senest torsdag presenterte avisen et intervju med et høytstående medlem av det franske partiet Nasjonal Front. «VG har reist gjennom det brune Europa», skriver avisen i presentasjonen av serien.

Men er de høyreorienterte innvandrings, EU, – og islamkritiske partiene i Europa, som i dag har støtte fra store velgergrupper, «brune partier» som kan sammenliknes med nazister? Det som skiller nazistiske partier ut fra andre partier er denne ideologiens Hitlerdyrkelse, antisemittisme og jødehat.

Felles for flere av de høyreorienterte partiene i Europa er at de er blant den jødiske statens fremste støttespillere. Det gjelder spesielt Sverigedemoratene og Frihetspartiet til den nederlandske islamkritikeren Geert Wilders.

Telegrambyrået Jewish Telgraphic Agenecy har intervju fremtredende medlemmer av National Front, Sverigedemoratene, United Kingdom Independent Party, Frihetspartiet i Nederland og Frihetspartiet i Østerrike. De har mer enn politisk motstand mot innvandring, islam og EU til felles. Samtlige har jødisk bakgrunn. Telegrambyrået lurte på hvordan de, med det ryktet som høyreekstreme disse partiene har fått i medier og av venstresiden, kan stemme på disse partiene.

36 år gamle Michel Thooris er politimann og medlem av sentralstyret i National Front. Det franske partiet til Marine Le Pen, en av Frankrikes mest populære partier, som av VG blir hengt ut i intervjuserien «Det Hvite Raseriet». Nasjonal Front er det eneste partiet blant Europas demokratiske høyreorienterte partier med et litt frynset rykte når det gjelder antisemittisme. Noe som skyldes Le Pens far, partistifteren Jean Marie Le Pen, som kom med et par uttalelser som kunne oppfattes antisemittisk og som fikk mye medieomtale. Men Marine Le Pen ryddet opp, og ekskluderte sin egen far. Og hun har ifølge Michel Thooris fortsatt med å rense partiet for personer som har kommet med antisemittiske uttalelser.

I motsetning til Frihetspartiet i Nederland er Nasjonal Front mer reservert i forhold til å støtte Israel, og har ifølge JTA inntatt en nøytral posisjon i forhold til spørsmålet om å flytte landets ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem. Og Le Pen vil forby franskmenn å bære religiøse symboler på offentlige steder, noe som ikke bare vil ramme muslimer som bruker hijab, men også jøder som ønsker å bruke deres tradisjonelle hodeplagg kippa. Det tar Michel Thooris med stor ro. Han påpeker at ingen jøder tør bruke kippa på offentlige steder uansett, av frykt for å bli angrepet av muslimer. Dessuten mener han det er et lite problem, for jøder som ønsker å bruke kippa av religiøse grunner kan skjule den med å bruke en lue over den.

Thooris ble rekruttert til National Front av Louis Aliot, Marine Le Pens livspartner, som selv ifølge JTA har jødiske røtter.

Han var også påvirket av drapet på den unge jøden på Ilan Halimi i 2006. Halimi ble kidnappet av en gjeng muslimer som holdt ham kidnappet i en leilighet i flere uker mens han daglig ble torturert. De unge kidnapperne ringte hjem til foreldrene hans, ropte Allahu Akbar og lot dem høre smerteskrikene mens de skar av det ene øret. Tungen ble også skåret av. Rettssaken avdekket at mange muslimer i nabolaget visste at han ble holdt fanget uten at noen meldte fra til politiet. Et bilde av den torturerte sønnen ble sendt til foreldrene. De ønsket å offentliggjøre det i franske medier, men en domstol la ned forbud mot å bruke det fordi et kunne utløse negative holdninger til muslimer. Og rettssaken ble holdt for lukkede dører.

Michel Thooris reagerte sterkt på det brutale drapet og lot seg overtale til å bli medlem. Han var sterkt irritert over mediene som ikke trakk frem ungdomsgjengens muslimske bakgrunn da de skrev om saken. Han sier til JTA at han var tiltrukket av Nasjonal Fronts løfte om å “stoppe lovløshet og islamistisk fundamentalisme”.

I dag leder han «Foreningen for Patrioter av jødisk tro», en liten gruppe franske jødiske tilhengere av National Front. «I et land der jøder risikere å bli skutt på koshersupermarkeder eller i sine skoler, er Marine den beste kandidaten for å beskytte oss,” sier han. En undersøkelse i 2014 viste at 13,5 prosent av franske jøder var enig med ham.

Shneur Odze er britisk ortodoks jødisk rabbiner. Han var ordførerkandidat for UKIP, det britiske selvstendighetspartiet som har fått mye av æren/ansvaret for at britene stemte nei til fortsatt medlemskap i EU. Han meldte seg ut av det konservative partiet og inn i UKIP under ledelse av Nigel Farage fordi han mente hans gamle parti var blitt preget av opportunisme og mangel på ideologi, skriver JTA.

Han sier at han etter flere møter over tid med sentrale medlemmer av UKIP oppdaget at partiet ikke var det rasistiske og trangsynte partiet som venstreorienterte medier fremstilt det som. Han mener UKIP er det naturlige partiet for alle som mener at “britisk identitet betyr noe mer enn varm øl og cricket på søndag morgen.”

Odze, som har studert i Israel og snakker flytende hebraisk, mener at UKIPs insistering på britisk patriotisme gjenspeiles av jødisk tradisjon i Storbritannia. Han viser til at en bønn som tilbys i britiske synagoger ber for god helse og kloke råd fra dronningen. “Jeg tror ikke at en nasjon som er stadig mer usikker på sin egen retning og formål kan beskytte sin jødiske befolkning,” sier Odze til telegrambyrået.

Fremtredende personer innen jødiske organisasjoner reagerte med «overveldende sjokk, skrekk og forbauselse” på hans UKIPs rolle, forteller han. Men den vanlige jøde på gaten “fant det interessant, hvis ikke fantastisk.”

Som elev på Amsterdams eneste jødiske videregående skole i 1990, skilte Gidi Markuszower seg ut med sin støtte til Benjamin Netanyahu, leder av det høyreorienterte Likud-partiet i Israel og landets statsminister, skriver JTA. Den nederlandske forretningsmannen er i dag nummer fire i Geert Wilders Frihetsparti.

Markuszower, som ble født i Israel og oppvokst med sine to brødre i Nederland av moderne ortodokse foreldre, er langt fra den eneste nederlandske jøden som støtter Wilders, til tross for at Geert Wilders har tatt til orde for forbud mot rituell slakting av dyr, noe som både rammer muslimenes halal-slakting og jødenes kosher-slakting. JTA viser til en fersk undersøkelse i forbindelse med det nederlandske parlamentsvalget som viste at Frihetspartiet er det tredje mest populære blant nederlandske jødiske velgere, med 10 prosent av stemmene. Det kan ha sammenheng med Geert Wilders positive støtte til Israel som han flere ganger har fremhevet som spydspissen i kampen mot radikal islam. “Folk er redde for å bære en kalott på gaten i frykt for angrep,” sier hans jødiske støttespiller, “dette er et resultat av vold fra muslimske innvandrere.”

David Lasar sitter i det østeriske parlamentet for Frihetspartiet, som i dag ledes av Heinz-Christian Strache. Den østeriske jøden meldte seg inn og stilte til lokalvalget i Wien i 2005. Det førte til fordømmelse i landets medier som fremstilte hans nye parti som antisemittisk, og kunne vise til en del uheldige uttalelser fra enkeltstående medlemmer.

“Alle antisemitter har blitt fjernet. Vi kan bevise det. Og i mange år nå har vi hatt en pro-Israel-politikk,” sier Lasar til JTA. I tillegg til å støtte Israel vil Frihetspartiet ha forbud mot bygging av moskeer, stans i innvandringen og forbud mot rituell dyreslakting og religiøse bønner fra minareter.

David Lasar sier til JTA at Frihetspartiet gjør mer enn andre partier i Østerrike for å hedre ofrene fra Hitlers folkemord. I fjor besøkte partileder Heinz-Christian Strache Holocaust-museet i Jerusalem, og uttrykte ønske om å stå sammen med Israel i kampen mot terrorisme og radikal islam.

“Den nye antisemittismen i Østerrike og i resten av Europa blir importert og spres av islam,” sa Lasar til Washington Post i fjor. “Det er viktig at Østerrike opprettholder en jødisk-kristen tradisjon. Islam er ikke en del av den.”

I Sverige har Sverigedemokratene hatt stor suksess de siste årene, og en av drivkreftene i partiet har vært den 35 år gamle Kent Ekeroth, av jødisk herkomst. Han representerer partiet i Riksdagen. Han ble født i Malmø, men flyttet fra byen som liten gutt. I sin fødeby kan han ikke føle seg trygg som jøde. Ikke bare utgjør de mange muslimene i byen en trussel mot den lille jødiske minoriteten, men byen ar også hatt en venstreorientert ordfører som har kommet med mange anti-jødiske uttalelser, skriver JTA. “Jeg føler meg ikke særlig trygg noe sted i Sverige fordi sikkerheten ikke er veldig bra overalt. Men det er verre for kvinner,” sier Ekeroth.

Han skylder på dannelsen av “gettoer hvor den dominerende kulturen forsterker terrorisme,” og henviser ifølge JTA til tungt muslimske nabolag. “Vi er absolutt kritisk til en religion som altfor ofte har vist seg å være uforenlig med vestlige verdier,” legger han til. “Jeg vil ikke ha noen anti-semitter i mitt parti. Jeg vil at de skal bli kastet ut,» sier han. Fremfor alt mener Ekeroth at jøder bør støtte Sverigedemokratene fordi “det er den beste venn som Israel har fått i svensk politikk, der Israel ikke har for mange venner.”

Share