8. september 2018

Du vet du er høyreekstrem når….

Du ønsker at….

  • landet ditt skal være et fredelig og trygt sted å bo
  • din kultur, historie og religion skal bevares
  • samfunnet skal ta vare på de syke og svake og prioritere de som har jobbet hele livet for å bygge opp det vi har i dag
  • man hjelper mennesker i nød verden over – men ikke nødvendigvis henter dem til vårt eget land i så stort antall at de blir en majoritet i byer og boligområder
  • myndighetene må respektere og ta vare på skattepengene og ikke kaster dem bort på ideologiske og politiske prosjekter som beviselig ikke har noen effekt

Imorgen er det valg i Sverige. I alle vestlige medier som har fingrene dypt ned i skattebetalernes lommer, så omtales Sverigedemokraterna som “ytre høyre” og “høyreekstremister”. I land som Frankrike skremmes leserne med overskrifter som “Far-right seen surging as Swedish election outcome uncertain“, i USA: “Far-right poised for big gains in Swedish election“, i England: “Sweden election 2018: Who will vote for far-right Sweden Democrats – REVEALED“, Internasjonale telegrambyret Reuters: “Sweden’s far-right eyes election gains as gang violence rises” og europeiske nyhetsaviser: “Swedish far-right is tipped to enjoy promising results in election this weekend“.

I Norge kan aviser som Dagbladet, NRK, ABC Nyheter og Nettavisen skimte med klistrelapper som “Innvandringsfiendtlig“, “eks-nazister“, “alt-right” og “høyrepopulistisk“. Akkompagnert av en bildebruk som skal skremme og gjøre leseren mistenksom overfor partiet.

Ingen av de samme mediene har kommentert at alle partiene utenom Sverigedemokraterna har publisert valgmateriale på arabisk.

Men hva står partiet Sverigemokraterna EGENTLIG FOR POLITISK? Her er en kort oversikt som ble presentert i månedene før valget:

– Lagstifta om ett undantagslöst förbud mot barnäktenskap och månggifte

– Krafttag mot sexualbrottslighet genom rejält skärpta straff, möjliggöra för offentliga register av vissa sexualbrottsdömda och stärka polisens arbete med att säkra och spara DNA-bevis, motverka hedersförtryck genom en särskild brottsrubricering för hedersrelaterad brottslighet

– Förbjuda könssegregering i offentlig verksamhet

– Stärka vården av könsstympade och förbjuda icke-medicinskt betingad omskärelse av minderåriga

– Istället för genusteorier och kvotering genomföra verkliga förbättringar av arbetsvillkoren i kvinnodominerade yrken genom bland annat ökad rätt till heltid och slopade delade turer

– Verka för generös internationell flyktinghjälp i närområdet, stödja återuppbyggnad av infrastruktur i krigsdrabbade områden och bidra generöst till frivilligt återvändande av
flyktingar

– Avveckla biståndet till korrumperade organisationer som Islamic Relief och den palestinska myndigheten

– Genomföra en ny folkomröstning om EU-medlemskapet, ta strid mot den höga EU-avgiften och genomföra en radikal sanering av EU:s budget, säkra ett permanent svenskt nej till Euron och bankunionen för skydda svenska skattebetalare mot att tvingas finansiera kollapsande europeiska banker

– Bekämpa tiggeri och europeisk människohandel

– Utöka militärens möjligheter att bistå polisen vid vissa typer av insatser

– Säkra det svenska kulturarvet genom generella anslagshöjningar för vård och utveckling av vårt kulturella arv, införa kulturarvs-ROT och stärka den statliga kulturarvsfonden

– Verka för en gemensam nordisk yttre gränsbevakning, ett fördjupat nordiskt samarbete mot radikalisering, terrorism och terrorresor och ett fördjupat nordiskt försvars- och säkerhetssamarbetet

Vil du etter ha lest dette, omtale dette som “høyreekstremt“? Vil du kalle det “hatefullt“? Kanskje “innvandringsfiendtlig“, slik som europeiske og norske journalister gjør? De samme journalistene som etter en undersøkelse publisert under de nordiske mediedagene i år, viste at hver tredje journalist stemmer SV og/eller Rødt. Dette er altså kommunister! Resten, ca. 50 prosent av journalistene, stemmer andre rødgrønne partier som Ap og MDG. Regjeringspartiene Høyre og FrP fikk under 20 prosent av journalistenes stemmer.

Ingen kaller partiet Sverigedemokraterna “nasjonalkoservativt”, “liberalkonservativt”, “konservativt”, “nasjonalvennlig”, “Sverigevennlig”, “tradisjonelt”. Alle de andre partiene har partipolitikere med dommer for voldtekt, barnepornografi, ran, svindel, narkotikaforbrytelser, fyllekjøring og flere av dem har røtter i kommunisme, med totalitære ideologier, diktatorer og folkemord. Det har også kommet ut at en miljøpartipolitiker med muslimsk bakgrunn kunne garantere 3.000 stemmer til en politisk rival hvis man fikk en mosketomt.

Men ingen av disse røde mediene tar opp disse temaene når blant annet partiene Socialdemokraterna eller Vänsterpartiet skal omtales. Ingen av partilederne blir stilt til veggs og spurt ut om hvorfor deres partier har sympatier med palestinske og jihadistiske terrorgrupper – som vi også ser med Arbeiderpartiet, AUF og Miljøpartiet De Grønne i Norge.

Så når vanlige svensker går til valgurnene i morgen – med ønske om en bedre fremtid for seg selv og sine barn – i et Sverige der mennesker skytes på gatene, gjenger terroriserer hele bydeler, biler brenner ukentlig på parkeringsplasser, ambulanser og brannvesenet må ha politibeskyttelse på oppdrag, og myndighetene tillater over 100.000 mennesker inn i landet årlig – så har media og venstresiden ingen flere argumenter eller muligheter enn å kalle motstandere av dette for “høyreekstremister”. For en saklig debatt taper de hver eneste gang.

Med føttene plassert i storbyen og med et hjerte for livets glade sider.

Share