1. desember 2018

Danmark vil plassere utviste og kriminelle migranter på ubebodd øy

(Skjermbilde)

 

Kriminelle innvandrere, IS-krigere og andre utviste migranter kommer i fremtiden å bli utvist til en ubebodd øy sør for hovedstaden København. Der vil de bli plassert i midlertidige boliger med fengselsansatte og politi som passer på dem, til de blir flydd ut av landet.

 – Det vil ikke være et fengsel. Det vil være fergetransport til øya, men fergen vil ikke gå på dagen og de vil måtte oppholde seg på utvisningssenteret på natten, sier Danmarks finansminister Kristian Jensen.

Det vil være plass til ca. 100 utviste asylsøkere på øya i begynnelsen, med muligheter for ytterligere uvidelse. Etableringen av senteret vil bli trinnvis frem til 2021.

Grunnen er at migrantene lager så mange problemer hvor de er plassert idag, på Kærshovedgård, i Bording. Der har man fått mange klager fra lokale dansker som føler seg utrygge i sine egne nærområder, ettersom de utviste migrantene får bevege seg fritt rundt.

Den ubebodde øya må imidlertid først bli klargjort for beboelse og man må også fjerne den “høyt smittsomme svineinfluensaen” som eksisterer der, før migrantene kan flyttes dit.

Lindholm øy. (Foto: Erik Christiansen/Wikipedia).

 

De danske myndighetene har lagt frem flere forslag for å senke antall flyktninger og familiegjenforeninger til landet. En av disse vil være at flyktningene må returnere til sine hjemland når det oppstår fred der.

Samtidig har man valgt å øke de økonomiske bidragene til grensekontrollene. Finansministeren innrømmer at myndighetene presser FNs konvensjoner på menneskerettighetene helt til det ytterste, men at man fremdeles holder seg innenfor reglene.

Hvis vi skal bevare Danmark slik vi kjenner det, så må vi sørge for at flyktningene som kommer her midlertidig, returnerer til sine hjemland.

Det er hele poenget med å være en flyktning, å reise hjem når behovet for beskyttelse er over.

Middelaldrende mann med temperament. Rettferdig, ærlig og glad i landet sitt.

Share