4. desember 2018 • English version

Danmark har allerede nådd det antallet innvandrere som var forventet i 2050

Parallelsamfund i Toveshøj ved Aarhus (Foto: Privat)

 

Statistisk sentralbyrås beregninger i Norge har slått ekstremt feil ut ved flere anledninger. Spesielt når det gjelder innvandringen til Norge. I 2005 spådde SSB at Norges befolkning ikke ville passere 5 millioner før år 2020. Det skjedde allerede åtte år senere, i 2012. 

Det er ikke akkurat tillitvekkende av en organisasjon med millioner i statsstøtte og høyt utdannede statistikere og matematikere på lønningslisten. Ei heller er faktumet at ledelsen er rødgrønn og har forsøkt å skjule og unnlate å fortelle sannheten om kriminalitet, økonomiske forhold og befolkningsøkningen relatert til masseinnvandringen til Norge. Ja, det gikk sågar så langt at man sparket forskere som regnet “feil”. Altså ikke slik de rødgrønne ønsket det.

Fra Rights.no:

HRS har gang på gang stilt SSB spørsmålet om hvilke vurderinger de har lagt til grunn for å tro at arbeidsinnvandrere skulle forlate Norge igjen og hvorfor de har trodd at det skulle bli færre innvandrere fra for eksempel Asia, Afrika og Sør-Amerika, gitt at det bare blir flere og flere personer (blant annet gjennom familiegjenforening og henteekteskap) fra disse landene i Norge? Men SSB har aldri svart skikkelig på disse utfordringene. De har rett og slett levd høyt på sin troverdighet som SSB, og nå får de en velfortjent ripe i lakken. 

La oss derfor gå tilbake noen år, nærmere bestemt til 1989, da SSB uttalte seg om innvandringen til Norge i en artikkel i Dagens Næringsliv (25.08.1989). Denne artikkelen innledes som følgende:

Fortsetter innvandringen fra utviklingsland i samme tempo som på 80-tallet vil disse innvandrernes andel av den norske befolkningen utgjøre et moderat innslag også i fremtiden. Selv ekstremberegninger Statistisk Sentralbyrå har foretatt viser dette. Forskningssjef Per Sevaldson mener dermed å ha tilbakevist høyrepopulistenes påstander om innvandrerbefolkningen.

– Våre beregninger viser at veksten i denne befolkningsgruppen vil bli moderat. Påstander om islamisering og liknende utspill faller på sin egen urimelighet når man setter seg ned og virkelig beregner utviklingen fremover, sier Per Sevaldson til Dagens Næringsliv.

Allerede her burde alarmklokkene ringe. For merk argumentasjonen fra SSB: det er høyrepopulister som fremmer tilnærmet skremselspropaganda om innvandringen og de slenger like godt på noen ord om urimeligheten for islamisering. Dette i seg selv bevitner det som HRS i årevis har advart mot: innvandringsstatistikken fra SSB er politisert.

Les også: Kaos i SSB – Ikke-vestlige innvandrere bygde ikke Norge – faktisk raserer de velferdsstaten

Les også: Sjokkrapporten norske myndigheter ville holde skjult – hver tredje innbygger i Norge vil komme fra Asia og Afrika

Danmark følger etter

Og det er ikke bare i Norge at politisk korrekte myndighetsorganer bedriver juks og fanteri med tall og regnskap. Også i Danmark har man en vane med å få landskapet til å passe med kartet og ikke omvendt, i den multikulturelle ideologiens fasit.

Nå kommer nemlig informasjon frem fra Danmarks Statistik at landet i år 2018 har nådd det antallet innvandrere man trodde skulle være i landet i 2050 – ja, i tjuefemti – 32 år til!

Les også: Syrisk flyktning ønsker sine 20 barn og 3 koner til Danmark

Les også: Dansk politiker rasende over kravmentaliteten, griskheten og mangelen på takknemligheten til innvandrerne 

Det får vel SSB til å fremstå som nærmest kompetente med kalkulatoren.

Berlingske Tidende kan formidle at “Tilstrømningen av ikke-vestlige innvandrere til Danmark har foregått i langt, langt hurtigere takt enn forutsett for bare få år siden.”

Ja, da så!

Relaterte artikler i den samme avisen kan skilte med overskrifter som:

Samtidig kommer også opplysninger frem at over 20.000 barn med ikke-vestlig opprinnelse nå blir registrert som “danske” av danske myndigheter.

Ifølge Den Korte Avis så velger vårt naboland å tillegge barna til de innvandrerne som får dansk statsborgerskap såkalt “dansk etnisitet”. Dette selv om de verken snakker eller skriver flytende dansk, integrerer seg i danske samfunnet, eller kanskje viktigst, ikke ser danske ut i det hele tatt.

Les også: DANMARK: By kjøper inn 10 eiendommer for 24 millioner kroner til flyktninger

Les også: 80 prosent av alle som mottar sosialbidrag i Danmark er innvandrere

Hvis et somalisk ektepar, hvor kun en av dem er født i Danmark og har dansk statsborgerskap får barn, så blir disse barna registrert av Danmarks Statistik som danske med dansk opprinnelse.

Det betyr at man nå ikke lenger en gang kan stole på statistikken over hvilke i befolkningen som er etniske dansker eller som er innvandrere, eller barn av innvandrere i 1.- 2.- 3.- eller 4. generasjon. Selv barnebarn av innvandrere fra muslimske land har i mange tilfeller sterkere bånd til sine besteforeldres opprinnelsesland enn til landet de ble født i. 

Les også: Asylsøkere i Danmark må gå på kurs for å lære seg å ikke voldta

Les også: Somalisk asylsøker fikk opphold og bolig i Danmark – drepte naboen med 160 knivstikk

De går i moskeen, de spiser etnisk mat, de snakker sitt morsmål både hjemme, på lekeplassen og i skolegården. De har ikke danske venner eller integrerer seg på noen måte i det danske samfunnet. De går ofte i religiøse klær. Ikke sjelden må de reise hjem til familiens opprinnelsesland for utdannelse, omskjæring eller for å gifte seg med et familiemedlem. Dette familiemedlemmet og dennes familie kommer så tilbake til Danmark. Ofte dreier dette seg om en relativt stor familie med foreldre, søsken og besteforeldre.

 – Det stigende antallet voksne etterkommere skyldes ikke minst at innvandrerbefolkningen har vært stadig stigende gjennom mer enn 40 år, skriver Danmarks Statistik som forklaring på den nye utviklingen.

Les også: Danmark: Innvandrerkriminaliteten er doblet på seks år

Les også: Det kreves TOLV europeiske skattebetalere for å forsørge EN afrikansk migrant

Samtidig får også innvandrere fra muslimske og ikke-vestlige land fremdeles barn i tidligere alder og i større antall enn etniske danske ektepar. Det betyr at med dagens utvikling vil man iløpet av kort tid oppleve at det fødes flere barn av innvandrere enn danske totalt sett i Danmark.

Da er det bare å stille klokken til den dagen danskene er en minoritet i sitt eget land. Som nok blir på samme tid som da Norge opplever det samme. Rundt år 2050 til 2075 en plass. Sverige på sin side vil nå dette punktet en god stund før begge disse landene. 

Sistemann ut slukker lyset.

Les også: Hjemløse dansker bøtelegges og utvises fra sin egen by – innvandrere får boliger til titalls millioner kroner

Les også: 10-årig skoleelev banket til han fikk blod i urinen – lærere bryter sammen i gråt og sykmeldes

Share