30. juli 2018 • English version

Dagens fakta: Under Erna Solberg har det blitt nesten 100.000 flere muslimer med opphold i Norge

Av Max Hermansen, historiker, forfatter og leder av Demokratene i Oslo

Dagens fakta: Under Erna Solberg, har det blitt nesten 100.000 flere muslimer med opphold i Norge.

Disse fordeler seg på minst 40.000 gjennom familiegjenforening, noe tilsvarende gjennom den meget store andelen av alle asylsøkere som har fått opphold i Norge. Dessuten i gjennomsnitt mellom 3.000 og 5.000 kvoteflykninger fra FN og EU pr år. Og så er det mange barnefødsler; noe som selvfølgelig i sum er sterkt økende.

Blir vi byttet ut som befolkning?

Share