1. august 2018 • English version

Dagens fakta: Myndighetene har sviktet sin viktigste oppgave; beskytte befolkningen!

Av Max Hermansen, historiker, forfatter og leder av Demokratene i Oslo

Dagens fakta: Myndighetene har sviktet sin viktigste oppgave; beskytte befolkningen!

Noen delfakta som underbygger dette:

– Det er i Oslo over hundre gjenger, sier politiet.

– Det var 550 som henvendte seg til voldtektsmottaket i Oslo i 2017; en sterk økning fra året før.

– Det var 3.040 angrep på lærere i Oslo-skolen i 2017; opp fra 900 to år før.

Antagelig er det nesten like ille i ganske mange andre byer i Norge. Vadsø er et tydelig eksempel på det.

Norges befolkning – og det særlig jenter og unge kvinner – blir ofret på det multikulturelle alter.

Hvorfor måtte de absolutt til Norge for å hjelpes; her hvor de ikke passer inn og hvor det er rådyrt å hjelpe dem?

Share