26. september 2018 • English version

Antirasistisk Senter arrangerer venstreekstrem festival for barn og unge

Greyerbaby / Pixabay

Den venstreekstreme organisasjonen Antirasistisk Senter får støtte fra staten for sitt arbeide. De har en lang og brokete historie med grov vold mot uskyldige, politiske trusler, våpentrening av jihadister, hyllest av en destruktiv ungdomskultur med rusmisbruk, rasistiske og antisemittiske sangtekster, og grove løgner som de sprer via sine nettsider og på sine sosiale medier.

“Agenda X” som drives av Antirasistisk Senter er en ungdomsavdeling som har blitt avslørt flere ganger for blant annet grov og rasistisk vold mot handikappede, rasisme og forherligelse av såkalt “rap og hip-hop-kultur”, hvor tekstene er myntet på bruk av rusmidler, seksualisering av kvinner, hat mot annerledestenkende, vold mot politiet og antisemittisme.

Selve navnet “Agenda X” har man hentet inspirasjon fra den sorte amerikanske rasisten og antisemitten Malcolm X. Sort-makt aktivisten Malcolm X konverterte til islam mens han satt i fengsel og er kjent for å kalle hvite mennesker for “lyshudete djevler”. Han skal også ha inspirert terrorgruppen The Black Panther Party, som er en kjent sort-makt organisasjon i USA, som bruker vold, terror og drap mot sine meningsmotstandere. I dag er Macolm X sin organisasjon, Nation Of Islam, mest kjent for antisemittisme, fornektelse av holocaust og hat mot hvite mennesker.

En av de personene Agenda X benytter seg endel av er den kommunistiske rapperen Don Martin, mest kjent fra det venstreekstreme bandet Gatas Parlament. Der har han laget tekster om å drepe den tidligere presidenten i USA med en kule, har plateomslag av brennende israelsk og amerikansk flagg og sammenlignet FrP med Ku Klux Klan. Dette har allikevel ikke forhindret verken bandet eller Don Martin å bli hyllet av den norske pressen. Og nå altså være en sentral del av Agenda X.

Agenda X har en politisk bakgrunn i kommunisme, marxisme og sosialisme, hvor man bruker kommunistiske og sosialistiske symboler, språkbruk og skal fenge de unge med “kule” ting som musikk, kunst, mat og sosialt samhold. Og på sosiale medier skriver både ledere og ansatte ikke sjelden til-lykke meldinger om muslimske helligdager som eid og ramadan, mens det har blitt registrert at det har blitt utelatt jul, påske og 17. mai flere ganger.

Nettsidene til både Antirasistisk Senter og Agenda X domineres av bilder av innvandrere med kommunistiske og sosialistiske artikler, grafikk og slagord.

Det er heller ikke lang vei fra Antirasistisk Senter, Agenda X og til den statsstøttede kanalen NRK. Den nye TV-serien “17” som handler om ghettofiseringen og utenforskapet i det flerkulturelle Oslo, har en somalisk ungdom fra Agenda X på skjermen.

Fra kommunisme til jihadisme

Det er imidlertid ikke bare kommunismen som skjemmer Antirasistisk Senter og Agenda X.

En underavdeling av Agenda X, Wild X, drives av den tidligere voldsaktivisten og kommunisten, Tor Bach. Der fikk blant annet personer fra de radikale jihadistene i Profetens Ummah våpenopplæring. To av de som deltok på kurs med Wild X ble senere bekreftet drept mens de kjempet for terrorgruppen IS. En av de drepte skal også ha vært frivillig leder i Wild X.

Tor Bach, som offentlig har tatt til orde for vold mot politiske motstandere i Norge gjennom artikler i kommunistiske tidsskrifter, har selv en fortid fra Blitz, AFA og de politiske overvåkingsmagasinene Monitor og Vepsen (begge lagt ned), hvor han hang ut norske ungdommer som deltok i nasjonalistiske og “nazistiske” aktiviteter, med navn og bilde.

Kommunister, blitzere og syre

Ledelsen i Antirasistisk Senter har tidligere stått på scenen med voldsdømte venstreekstremister fra Blitz-miljøet som Stein Lillevolden, og dagens leder, Rune Berglund Steen, har ansatt og publisert artikler fra skribenter som har gått ut med trusler om bruk av syre mot deltakere på bokmøter på gamle Eldorado kino. Steen har også vært med å arrangere møter og demonstrasjoner som har utartet seg til grov vold mot uskyldige i Oslo sentrum, hvor politiet måtte beskytte møtedeltakere fra steinkasting og voldelige angrep fra venstreekstremister fra Blitz og AFA.

Rune Berglund Steens politiske bakgrunn er så mørkerød som den kan få blitt. Han har publisert tre bøker gjennom det marxistiske bokforlaget Oktober. (Oppkalt etter Oktober-revolusjonen i Russland i 1917, som til slutt endte med etableringen av terror- og diktaturstaten Stovjetunionen, som igjen førte til at 100-150 millioner mennesker mistet livet i massenedslakting, henrettelser og gulag). Der har han blant annet gitt ut boken “Geriljaliv”, som omhandler misbruk av narkotiske stoffer og romantiseringen av massedrapsmannen Che Guevara. Guevara var ikke bare en rasist som så ned på afrikanere, men han drepte uten å blunke barn, kvinner, leger, forfattere, homofile og alt som kom i hans vei for drømmen om “revolusjonen”.

Dette er altså lederen for Antirasistisk Senter og hans politiske univers. Nå arrangerer han jubileum og festival for barn og unge. Fra skattebetalernes lommebok. Og ingen reagerer.

Men organisasjonen til Berglund Steen stopper ikke der. De søker også aktivt på sosiale medier og gjennom offentlige ytringer å skape konflikter og konfrontasjoner i det norske samfunnet ved å spille på frykt og ubegrunnet “rasisme”. Dette gjøres ved å be mørkhudede å ta kontakt med dem for fortelle om selvopplevde negative historier med blant annet politiet, hvor de føler at hudfargen deres var en årsak. Disse historiene vil så igjen bli brukt for å så uro og mistro mellom norske myndigheter, den etnisk norske befolkningen og ikke-vestlige innvandrere i særdeleshet.

Les også: Frieord tok Antirasistisk Senter og Shoaib Sultan i løgn

Farlig og voldelig utvikling

Ved å hisse opp stemningen i samfunnet skaper Antirasistisk Senter en farlig situasjon som man har opplevd i blant annet Sverige, Tyskland og Frankrike, der antirasister og innvandrere bruker fysisk vold mot konservative politikere, aktivister, samt politi og myndighetspersoner. En vold de mener er rettferdiggjort som følge av det falske narrativet som organisasjoner som Antirasistisk Senter, deres søsterorganisasjon i Sverige, Expo, og Hope Not Hate i Storbritannia, har bygget opp ved å forstørre og skremme folk til å tro at det finnes et reellt problem med rasisme og fremmedfrykt i våre samfunn.

Rasismen må eksistere – selv om den må finnes opp.

Det gjøres ikke bedre av at disse organisasjonene bruker nettopp ikke-vestlige innvandrere – inkludert barn og ungdom – som skjold og brikker i sin søken etter å etablere fiendebildet sitt. Et fiendebilde som har sin grobunn i venstreekstrem politisk ideologi. Denne ideologien har sine røtter i kommunismen, marxismen og den moderne sosialismen, som sier at man behøver fiender og motstandere, slik at man kan bygge sin makt og innflytelse gjennom en falsk og skapt konflikt. Man bryr seg ikke om ofrene, verken de norske eller innvandrerne, som altså blir de lidende i dette spillet.

VIDEO: Venstreekstremister og antifascister applauderte tale skrevet av Hitler

Mange nordmenn føler at all debatt og snakk om innvandring blir forvrengt og ødelagt av venstresidens uholdbare debattklima med skittkasting og ord som “nazistisk”, “rasistisk” og “islamofobisk”, så fort man ønsker å ha en saklig debatt. Innvandrerne på sin side blir sett på som “ofre” og ute av stand til å tenke, snakke eller være individer av venstresiden og brukt i politisk propaganda. Det er en ufin og skitten taktikk, men den fungerer dessverre alt for godt.

Antirasistisk Senter og andre venstreekstreme grupper sier “ingen plattform for nazister og fascister” i håp om å stilne all debatt. De lager møter og konferanser om “hatprat”. Men man maler selv med en så bred pensel at deres egen politiske side ofte blir farget av den, som AP’s Jan Bøhler ble i forrige uke. I deres øyne er “alle” som ikke deler deres politiske ideologi og verdenssyn representanter for et samfunn som kun er få steg unna det tredje riket og en repetisjon av holocaust. Ja, det er faktisk så ekstremt trangt i mening- og ytringskorridoren på venstresiden.

Det har endog gått så langt at venstresiden omtaler homofile, jøder og mørkhudede som “nazister”, hvis man føler disse har gått utenfor “reservatet”.

Les mer: Hvordan Arbeiderpartiet skapte rasismen i Norge

For ethvert normalt og logisk menneske som følger med i politikken og nyhetene, så fortoner Antirasistisk Senters verdenssyn seg som hysterisk og farlig. De skyter langt over mål, men legitimerer seg med at de mottar offentlig støtte fra myndighetene og at de blir brukt for sitater og intervjuet av statstøttet media, som selv beviselig har en tung rødgrønn politisk orientering. Mange av journalistene i Norge har store problemer med å skille mellom sin egen politiske aktivitet og journalistikken de skal utføre. Ikke få av dem har selv gått fra å kaste brostein og spytte på politiet til å sitte i redaksjonene i norske aviser.

Alt dette skaper en venstreekstrem ideologisk heksegryte, som kan skape uforutsigbare og potensielt svært farlig situasjoner. I land som Sverige, Frankrike og Tyskland har sikkerhetspolitiet plassert venstreekstremister (kommunister) over høyreekstremister (nazister) på listen over trusler mot staten. Men de er begge to sider av samme sak. De ønsker begge et totalitært samfunn, hvor alle som sier imot blir møtt med vold og personlig forfølgelse i arbeidsliv, på skolen og i det sosiale livet.

På en måte trenger Antirasistisk Senter høyreekstremismen og nazismen for å eksistere. Uten dem finnes det ingen behov for verken nettsider, kontorlokaler, prosjekter, møter, demonstrasjoner, kurs, publikasjoner, debattmøter i radio og TV eller organisasjoner som Agenda X. Det er mye penger, når man vet at disse ytterliggående miljøene på høyresiden i Norge kunne fått plass i en 7-seters taxi.

Antirasismen er en millionindustri i Norge (og utlandet) som ansetter mange mennesker og kan brukes som et skalkeskjul for den venstreekstreme politiske ideologien som ligger bak – kommunismen, sosialismen og marxismen – som oppfant ordet “rasisme” og den voldsromantiske politikken med et “vi” og “dem”, og “kampen” for “rettferdighet” og “likhet”.

Men bak det alt ligger det samme ønsket som Hitler og nazistene hadde.

Makt, penger og kontroll over samfunnet.

Og der finner vi Antirasistisk Senter godt plassert i sine millionlokaler i Storgata 25 i Oslo og med årlig milliondryss ned i lommene fra staten (Les: Skattebetalerne). Husk hva Tjen Folket/SOS Rasisme bedrev med. Det var ikke kamp for noe annet enn makt og penger. Antirasistisk Senter tilhører den samme politiske sfæren, de har bare ikke blitt avslørt ennå.

Les også: Ny grov rasisme mot nordmenn – denne gangen fra AUF-representant

Det vil være i vårt samfunns interesse, og i både etniske nordmenns og innvandrernes interesse om organisasjoner som Antirasistisk Senter ble lagt ned eller iallefall mistet den offentlige støtten fra norske skattebetalere og måtte drifte for egen maskin. Da ville man sett om det faktisk var behov for dem. Vi tror at de hadde måttet lukke dørene innen det første året var over. Og det avslører at det hele kun er en front for den politiske venstresiden uten reellt innhold eller verdi, annet enn å skape splid og uro i det norske samfunnet.

Relatert:

Share