9. desember 2018 • English version

68-generasjonens endelikt har begynt

(Foto: Pixabay).

 

Av Ivar Systad – samfunnsdebattant

Vi ser panikken blant marxistene, eller 68-generasjonen som de liker å kalle seg, brer seg verden over.

Overalt i den vestlige verden ser vi nå tegnene på panikken som tar over i det meste av offentlig styre og stell, med de mest folkefiendtlige avgjørelsene vanlige folk kan tenke seg.

I morgen skal Norge undertegne det som vil bli dødsstøtet for oss som norsk selvstendig nasjon, FNs migrasjonsavtale, som tillater at alle utlendinger som måtte ønske å bosette seg i Norge kan gjøre dette. Med like og fulle rettigheter som nordmenn. I tillegg forventer FN og EU at regjeringen kutter all støtte til høyresidens medier, da disse regnes for å spre hat og rasisme.

Så langt er vi kommet ut og kjøre fordi den politiske høyresiden i Norge, og resten av vestlige verden, har sovet i mange, mange år.

De som står bak dette sinnssyke eksperimentet er som vanlig disse venstrevridde politikere og byråkrater, som i alle år har drevet systematisk undergraving av de demokratiske samfunnene. For Norges del fortsettes dette arbeidet for fullt uavhengig av hvilken regjering vi har, da marxistene har den fulle kontroll over alt av media, byråkrati og hele stats- og kommuneforvaltningen. Alt av nøkkelposisjoner enten besittes av marxister eller deres likesinnede.

Helt tilbake til 68-generasjonens spede begynnelse, med infiltreringen og senere overtakelse av universitetene og høyskolene, for så å sende disse hjernevaskete individene ut i hele utdanningssystemet i Norges land, sier det seg selv at det måtte ende galt.

Dette er også tilfelle over hele den vestlige verden, og vi ser nå i USA ved valget av president Trump, en mann av folket og for folket, at det nå ryddes opp i korrupsjon og sosialistisk politikk.

Dette er nå blitt et mareritt for venstresiden og panikken er tydelig i ferd med å ta over.

Etter 3. januar når det nye senatet og representantenes hus er innsatt, vil vi se at ting vil skje. Demokratene som har flertallet i huset vil sette i gang en rekke etterforskninger av presidenten, om alle mulige og umulige ting, dette for å sverte presidenten mest mulig, og å hale ut tiden mot neste presidentvalg.

Republikanerne vil overta de fleste sakene som er under etterforskning i huset, og løfte de opp til senatet for videre å få ferdig etterforsket disse sakene på vanlig måte. Så vil tiltaler bli tatt ut og etterfulgt av arrestasjoner mot mange av disse korrupte og kriminelle som tilhører “The Deep State”, det vil ikke bli noe som skjer upåaktet, verken i USA eller resten av verden, til tross for at de har kontrollen og støtten fra media verden over.

Hvor høyt opp arrestasjonene vil komme gjenstår å se, men jeg husker presidenten i en tale rett etter innsettelsen sa følgende; “Alle som kjenner meg vet at jeg er en mann som står ved mine ord”. Dette betyr at bl.a. Hillary Clinton skal i fengsel, noe han sa i valgkampen flere ganger.

Kanskje vi i løpet av neste år får oppleve dette, det er lov å håpe.

Share