16. november 2018

105 kvinnelige islamistiske ekstremister i Sverige – hvor mange i Norge?

kalhh / Pixabay

 

Den siste uken har venstreekstreme organisasjoner som Antirasistisk Senter og venstresosialistiske nettaviser som Filter Nyheter publisert en oversikt over nasjonalsosialister i Norge. 

I rapporten kom man fram til at av de 58 personene som deltok på en nasjonalsosialistisk demonstrasjon i Østfold for to uker siden, så hadde 19 av dem tidligere dommer for vold eller våpenlovbrudd. Bare 13 av de 58 som dukket opp var nordmenn, mens resten var svenske statsborgere på besøk.

Dette er ikke tall som er egnet til å skremme verken norske eller svenske myndigheter. Her har politiet full kontroll på både navn, adresser, arbeidsplasser og rulleblad. Tall som imidlertid er egnet til å skremme kommer fra en rapport som bygger på informasjon og data fra det svenske sikkerhetspolitiet, Säpo og Polismyndigheten. 

Der kommer det fram at man i dag har 785 radikale islamistiske ekstremister i Sverige. Disse er hva politimyndighetene i Sverige omtaler som “sentrale individer” med klare ideologiske og ekstreme meninger.

På en mer uformell liste er antallet radikale islamister over 2.000. For begge disse gruppene er mørketallene “store” ifølge NRKs søsterkanal SVT.

Nå er det imidlertid en ytterligere gruppe innenfor disse 785 sentrale islamistene som gjør at undertegnede – og vårt samfunn – bør fatte interesse.

13.5 prosent av dem – ca. 105 personer – er nemlig kvinner. Det finnes altså over 100 kvinner i Sverige som følger en så radikal versjon av koranen at de er villige til å drepe svenske menn, kvinner og barn for å gjøre Sverige til et islamsk kalifat under sharialovene. Langt de fleste av disse kvinnene har ikke-vestlig bakgrunn, men en urovekkende andel av dem har vestlig bakgrunn og er såkalte konvertitter.

I dette kalifatet er homofili, sex utenfor ekteskap og kristendommen forbudt. I dette samfunnet vil det være lov å ha fire koner, slå sine barn og torturere dyr. I dette samfunnet vil det være lov å drepe alle som ikke konverterer til islam eller forsøker å leve uten å være muslim. I dette samfunnet vil det være lov å voldta barn og kvinner hvis de anses for å være urene. Og deretter drepe dem.

Slike samfunn og kulturer kommer nemlig disse kvinnen fra og deisse eksisterer i høyeste grad i store deler av den islamske verden i dag. I enkelte tilfeller med myndighetenes velsignelse.

 

Kvinnenes roller som radikale islamister vil være å skjule sine ektemenns kriminelle handlinger, oppbevare eller flytte på eksplosiver, våpen og narkotika. Gi beskjeder og informasjon gjennom kanaler myndighetene ikke vanligvis overvåker. Overføre penger fra kriminelle handlinger til bruk i terroraksjoner. Lure staten ved å inngå proforma-ekteskap eller lyve om at man er skilt og på den måten få mer økonomisk støtte. Leve på flere identiteter og doble bidragene ved å hevde at man har flere barn enn man faktisk har.

SVT har vært så hyggelige at de har laget en liten oversikt over islamistene i Sverige:

  • Gjennomsnittsalderen for en ekstrem islamist er 19 år
  • 86.5 prosent er menn, 13.5 prosent er kvinner
  • 43.3 prosent har gått på videregående
  • 9.4 prosent har høyskoleutdanning
  • 71.7 prosent er født utenlands
  • 26.4 prosent er født i Sverige og ar en eller to foreldre som født i utlandet
  • 1.9 prosent er født i Sverige og har to foreldre som er født i Sverige

Les også: Svensk politisjef: “Hjelp oss, hjelp oss”

Det er uklart og kommer ikke frem i rapporten hvor mange som jobber og betaler skatt av disse 785 islamistene.

En fellesnevner som kriminologen Christoffer Carlsson påpeker er at en betydelig del av finansieringen av den islamske ekstremismen og terrorismen kommer gjennom kriminelle handlinger. Han ramser opp eksempler som ran og heleri.

Narkotikasalg, våpensalg, prostitusjon, forsikringssvindel, utpressing, nattklubbvirksomhet, restaurantdrift, butikkdrift med en stor andel sort økonomi og skattesvindel, og ikke minst menneskesmugling er andre måter muslimske ekstremister finansierer sin krig mot Vesten og “urene europeere” på.

Hvordan ser det ut i Norge? Vi er på full fart etter Sverige. Allerede i 2010 hadde PST en liste på 200 radikale islamister med adresse i folkeregisteret. I 2018 er denne listen betydelig lenger. Mange av de “norske” islamistene har reist til Syria. Mange av dem har blitt drept der, mens de bedrev islamistisk terror. Flere har også kommet “hjem” igjen.

Resultatet av denne islamsieringen i det norske samfunnet kan beviselig ses ved koran-klosser på Karl Johan og foran kjøpesentre, bevæpnet politi på 17. mai med busser i gatene for å forhindre terrorangrep mot uskyldige norske barn.  Men det er de ukentlige besøkene til hatefulle og rasistiske imamer og moskeer som bekymrer PST mest. Her radikaliseres unge muslimer til jihad.

Les også: Muslimer tar over norske fengsler – truer, slår og tvinger islam på medfanger

La oss si at vi i dag har en konservativ dobling av de 200 jihadistene fra 2010 til 2018. Hvis vi har noenlunde prosentvis like tall som Sverige, så vil det bety at vi har ca. 50 kvinnelige jihadister boende i Norge. Kvinner som er villige til å ofre både sitt – og ditt – liv for islam. Det være seg med kniv eller med dødelig gift. Med våpen eller bomber. Kvinnelige selvmordsbombere og terrorister er nemlig ikke noe nytt for politiet i andre europeiske land. 

Kanskje en av disse femti kvinnene vi har i Norge bor ved siden av deg og familien din?

Les mer om kvinnelige jihadister og terrorister her, her, her og her.

Les også: Familie sendte sine to døtre for å dø som selvmordsbombere

Med føttene plassert i storbyen og med et hjerte for livets glade sider.

Share